Samen Delen

De commissie Samen Delen is ontstaan vanuit de Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen & Nederhemert en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de beide gemeenten. Samen Delen heeft als doel het leggen en onderhouden van contacten met missionaire en diaconale doelen binnen en buiten haar eigen gemeenten en deze voorzien van hulp uit onze gemeenten en financiële middelen. De inkomsten van de commissie bestaan voornamelijk uit een deel van de opbrengst van de rommelmarkt welke jaarlijks georganiseerd wordt door de Activiteitencommissie.


COMMISSIELEDEN

De commissie bestaat uit een afvaardiging van leden van de Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen & Nederhemert. De taken binnen de commissie zijn verdeeld naar projecten. De verantwoordelijken onderhouden de contacten met het project en doen verslag van de voortgang van de activiteiten.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Gijs Verhoeks
Voorzitter 0418-516246
Rianne van Wijnen
Secretariaat Hopland 12,
5315AW, Kerkwijk
0418-640292
samendelen@hervormdbruchem.nl
vacature Communicatie en PR
Paul van den Bogerd Contactpersoon Project Turda 0418-642790
Dilia van den Bogerd Contactpersoon Project Turda
Izak Bragt Contactpersoon Project Bulgarije
Stefanie van Dalen Contactpersoon Project Amsterdam 0418-641621
Wilma Kreling Contactpersoon Project Open Maaltijd 0418-644601
Gerben van de Werken Contactpersoon Activiteitencommissie
Hilke Mulder Algemeen lid
Kees van Heijkop Algemeen lid


Rekeningnummer

Het rekeningnummer van Samen Delen is: NL17 RABO 0144 6304 35