Catechisatie

Bruchem

Op maandagavond in Eben Haëzer onder leiding van ds. J.P.J. Voets:
12, 13 jaar: aanvang 18.30 uur
14, 15 jaar: aanvang 19.20 uur
16 jaar en ouder: aanvang 20.15 uur

Op dinsdagavond in Eben Haëzer onder leiding van ds. J.P.J. Voets:
Iedereen die niet op maandag kan: aanvang 18.30 uur

Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Op maandagavond in Pro Rege onder leiding van ds. A.N. van de Wind:
12-13 jaar: aanvang 18.30 uur
14-16 jaar: aanvang 19.15 uur
17 jaar en ouder: aanvang 20.15 uur met de groep in Bruchem

Belijdeniscatechisatie

De toegang tot het Heilig Avondmaal wordt verleend na openbare belijdenis van het geloof. Zij die belijdeniscatechisatie wensen te volgen, dienen tevoren twee jaren de gewone catechisatie gevolgd te hebben. Voor degenen die 23 jaar en ouder zijn en voor gehuwden, kan hiervan afgeweken worden. De belijdeniscatechisatie duurt in de regel een winterperiode. Belijdeniscatechisatie voor ouderen en jongeren van beide gemeenten wordt geleid bij toerbeurt door één van de predikanten.

Huwelijkscatechesatie en gezinskring

Om de paar jaar wordt een huwelijkscatechese gehouden. Deze bestaat uit enkele avonden en is bestemd voor verloofden en jonggetrouwden. Tijdens deze avonden wordt met paren die zich daarvoor hebben opgegeven nagedacht over het huwelijk en wat daarmee samenhangt. Onderwerpen zijn: de bijzonderheid en aard van het huwelijk, communicatie, rollen en taken binnen het huwelijk, seksualiteit en gezinsvorming.

Periodiek zal ook een gezinskring gehouden worden, die bestaat uit enkele avonden voor ouders van kinderen tot ongeveer 12 jaar. Samen met ouders wordt een aantal facetten besproken, die bij de opvoeding van kinderen van belang zijn zoals: de Bijbel en de zondag in het gezin, het stellen van grenzen, gezinsvorming, omgang met de media.