Jongerenkring

Voor de jongvolwassenen in de gemeente wordt een kring gehouden voor gemeenteleden tot 35 jaar, die 2-wekelijks bijeenkomt in Pro Rege op woensdagavond om 20.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden rondom een thema. De leiding is in handen van één van de predikanten / pastoraal medewerkers.