Evangelisatiecommissie

Binnen de gemeenten is als gezamenlijk orgaan van bijstand van de kerkenraden een afzonderlijke commissie voor het evangelisatiewerk werkzaam. De commissie heeft periodiek overleg met de kerkenraden. Haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

De werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen:

  • het stimuleren, begeleiden, adviseren en coördineren van activiteiten op het gebied van evangelisatie in de eigen dorpen. 
  • het begeleiden en vormen van vrijwilligers die bereid zijn mee te helpen in evangelisatieactiviteiten.
  • het leggen en onderhouden van contacten met instanties die voor het realiseren van de doelstelling van het evangelisatiewerk van betekenis kunnen zijn.
  • toezicht houden op en begeleiden van de uit te voeren activiteiten.