Koren

Kinderkoor De Zonnestraal

Alle kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar (groep 3) zijn hartelijk welkom om lid te worden van ons kinderkoor. Iedere woensdag repeteren we van 18.30 uur tot 19.15 uur in Eben Haëzer te Bruchem. Wil je graag eens vrijblijvend een repetitie meedoen? Je bent welkom! En als je wilt blijven, de kosten zijn drie termijnen van € 20,00 voor een heel jaar, of 1 termijn van €60,00.

Wij zijn een enthousiast clubje kinderen die bekende liedjes zingt, nieuwe liederen leert en muzikale spelletjes doet. Kortom, een wekelijks momentje van muzikale ontspanning. Af en toe hebben we een optreden met andere kinderkoren, in een verzorgingshuis in de regio, een seniorenmiddag of met Kerst.

Voor de ouders: wist u dat…

  • Simpele melodieën de basis leggen voor muzikaliteit en een goed muzikaal gehoor?
  • Liedjes zingen de taalontwikkeling ondersteunt, taalvaardigheid en woordenschat vergroot?
  • Ritme, rijm, melodie en intonatie de basis vormen voor taal?
  • De teksten de fantasie stimuleren?
  • Dat klappen en dansen (motorische ontwikkeling), een kringdansje of een spelletje (sociale ontwikkeling) bij muziek horen?
  • Samen een liedje leren en zingen voor een sterke verbinding zorgt binnen de groep?

Heeft u nog vragen? U kunt  contact opnemen met de coördinator van het kinderkoor Connie van den Dool via kinderkoorbruchem@gmail.com 


Sursum Corda

Christelijk Gemengde Zangvereniging Sursum Corda is op 20 november 1945 opgericht.
De betekenis van Sursum Corda is “Verheft het hart”.

Ons koor heeft als doel om het evangelie van Gods genade en liefde te bezingen. Dit willen wij dan ook uitdragen. Het gaat niet om ons, maar om Hem; Zijn eer moet ons doel zijn en blijven! Dit komt tot uiting in het zingen van Christelijke liederen en oratoria.

Voor verdere informatie zie de website: koren-bruchem.nl