Koren

Kinderkoor Com nu met Sangh

Het kinderkoor oefent elke woensdagavond in Eben Haëzer van 18.30 tot 19.15 uur. De kinderen vinden het fijn om, samen met Sursum Corda, te zingen op de Kerstzangavond en met het Paasfeest. Ook zingen zij graag op de contactmiddag of in bejaarden- en verzorgingstehuizen. Samen zingen tot eer van God, dat is wat de kinderen, dirigente en pianist het liefste willen. Alle kinderen vanaf 6 tot en met 12/13 jaar zijn van harte welkom!

Contactgegevens:

Janneke Bragt
06-46112826
jannekebragt@hetnet.nl

Sursum Corda

De repetities worden gehouden in Eben Haëzer iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur. Zij organiseren zangavonden rond de kerst- en de paasdagen en verlenen ook medewerking aan andere zangavonden in onze gemeente en in de regio.

Contactgegevens:
Voorzitter:
Peterke van Honk
06-48807346
peterkevanhonk@hotmail.com

Dirigent: 
Jaco van de Werken