Bibliotheek

In Eben Haëzer is de Christelijke Bibliotheek gevestigd. U vindt hier een uitgebreide collectie verantwoorde lectuur. In de collectie bevinden zich romans, kinder-, informatieve- en theologische boeken.

Openingstijden:

De Christelijke Bibliotheek is geopend op woensdag van 16.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.

Kosten:

De contributie bedraagt € 22,– per jaar. Jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie. Voor volwassenenboeken die worden uitgeleend wordt een bedrag van € 0,10 per uitlening in rekening gebracht, dat wordt afgedragen aan de Stichting Leenrecht.

Informatie:

Voor informatie kunt u zich wenden tot de Harmien van Rijsbergen, 06-57206457. Dit is tevens het adres waar boeken, die bij u overcompleet geworden zijn, kunnen worden ingeleverd.

Boekentafel

Voor al uw bijbels, kaarten, boeken, muziek, etc., kunt u terecht bij de familie Bragt, Ottersdam 2 te Bruchem. Op zaterdag kunt u zonder afspraak altijd binnenlopen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Ook op andere dagen kunt u daar terecht, maar het is verstandig om dan even van te voren te bellen of er iemand thuis is: 0418-642712.

U kunt in alle rust zelf rondkijken naar een geschikt boek of een ander artikel waarnaar u op zoek bent.
Bestellingen of verzoeken om informatie kunt u ook per email doen: boekenbruchem@gmail.com