Gebed voor jongeren.

Eind 2016  is er bij gemeenteleden het verlangen ontstaan om als  ouderen heel persoonlijk te bidden voor onze jongeren.
Begin 2017 is er, in overleg met de kerkenraden, een begin gemaakt met de uitwerking.

Waarom dit initiatief?

Omdat de jongeren niet alleen in de branding van deze tijd staan, maar ook omdat er via de sociale media zo enorm veel op hen af komt. We mogen de jongeren bij de Heere God brengen om te vragen of Hij hen wil vasthouden, zoals Hij heeft beloofd bij de doop!

Bidden om Gods leiding bij de beslissingen die ze nemen, bij moeilijkheden die ze tegenkomen en in het gewone dagelijkse leven. Weet u trouwens dat kinderen die gedoopt worden, kinderen van de gemeente worden genoemd? Niet alleen onze eigen kinderen doen ertoe, 't is ook belangrijk om de kinderen van de gemeente bij Zijn troon te brengen. We dragen samen verantwoordelijkheid voor onze gemeenten en dus voor onze kinderen en jongeren.

Voor wie is dit initiatief bedoeld?

Voor gemeenteleden, ouder dan 22 jaar, die voor jongere gemeenteleden willen bidden en voor jongeren van 12 t/m 21 jaar, die graag willen dat er voor hen gebeden wordt.

Hoe wordt dat gedaan?

Ieder gemeentelid dat zich opgeeft om te bidden wordt gekoppeld aan een jongere uit de gemeente. Het is de bedoeling dat het voor een langere duur zal zijn. Bijvoorbeeld tot een jongere volwassen is of naar een andere gemeente verhuist.

Kennen bidder en jongere elkaar?

Als gemeenteleden zullen bidder en jongere elkaar kennen bij naam of van gezicht of persoonlijk. Als de jongere alleen gebed wil, hoeft er geen nader contact te zijn. Contact mag wel, maar moet dan van de jongere uitgaan.

Hoe krijgt dat gebed vorm?

Iedere gemeentelid heeft thuis zijn/haar eigen manier van bidden; de één bidt iedere avond voor de jongere, de ander zal het één keer per week doen, nog een ander heeft er een andere vaste stille tijd voor… dat is voor iedereen erg persoonlijk. Soms zal er niet veel informatie zijn vanuit de jongere en kan er niet concreet voor iets gebeden worden, maar mag de jongere opgedragen worden aan de Heere God. Soms geeft een jongere wel meer info, en kan er meer concreet gebeden worden. Het is voor ieder verschillend.

Mogen ouders ook hun kind(eren) opgeven?

Als kinderen zich niet zelf op willen geven, mogen ouders dat doen.

Verdere info:

Het is de bedoeling dat een man voor een jongen en een vrouw voor een meisje bidt, en de gemeenteleden uit Kerkwijk voor jongeren uit Kerkwijk en idem voor Bruchem.

Bij wie kan men info vragen of zich opgeven als bidder of vragen om gebed?

Anja Kesting c.kesting4324@kpnmail.nl  06-22384321
Anja van Diggelen anja.van.diggelen@kpnplanet.nl   06-22027114
Geeke Westeneng  
Marieke Roseboom