Kerkenraad

Algemene informatie

De Hervormde Gemeenten te Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert zijn een combinatie van twee afzonderlijke gemeenten. De beide kerkenraden vergaderen meestal gezamenlijk. Het groot-moderamen van de gemeenschappelijke kerkenraden wordt gevormd door de predikant, de scriba en de assessor van de afzonderiljke kerkenraden. De scriba van de gemeenschappelijke kerkenraad is ouderling D.G.Kos. De predikanten zijn bij toerbeurt een jaar preses van de vergadering en de andere is dan assessor.

Verkiezing van de kerkenraad

Met de laatste zesjaarlijkse stemming is door de leden van de beide gemeenten gekozen voor een verkiezing op voordracht van de kerkenraad. Vier weken vóór het houden van een verkiezing worden de leden van de gemeente uitgenodigd binnen acht dagen na de gedane mededeling één of meer aanbevelingen van lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen, bij de kerkenraad in te dienen. De kerkenraad neemt kennis van deze aanbevelingen en stelt daarna een dubbeltal op waaruit de stemgerechtigde lidmaten kiezen op een te houden lidmatenvergadering. Onder bepaalde omstandigheden kan de kerkenraad overgaan tot verkiezing door benoeming.

Samenstelling van de kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een aantal organen: