Contactmiddag

Eén keer in de maand op een woensdagmiddag komen ouderen en alleenstaanden uit de gemeente in Eben Haëzer of in Pro Rege samen. Er wordt samen gezongen, er wordt een meditatie gehouden en na de pauze is er vaak een spreker aanwezig die (meestal aan de hand van dia's) het één en ander vertelt. Aanvang 14.30 uur. De beide predikanten hebben bij toerbeurt de leiding van deze middagen en ds. en mevr. Groenendijk zorgen voor de organisatie.