Predikanten

Volgens de orde der kerk is aan de herder en leraar toevertrouwd: De verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten, de dienst der gebeden, de leiding van de kerkdiensten, het afnemen van openbare belijdenis van het geloof, de bevestiging en inzegening van het huwelijk, de leiding van de ambtelijke vergaderingen, zo hij daartoe geroepen wordt, en voorts, met medewerking van de ouderlingen, de herderlijke zorg, de catechese, de arbeid onder hen, die van het Evangelie vervreemd zijn, het medewerken aan de geestelijke vorming van de jeugd en tezamen met de ouderlingen het opzicht over de gemeente. De predikanten zijn pastoraal verantwoordelijk voor hun eigen gemeente.

 

Predikant 

Ds. J.P.J. Voets
Kerkplein 8
5314 AT Bruchem
0418-645411
dominee@hervormdbruchem.nl

 

Ds. A.N. van der Wind
Hopland 3
5315 AW Kerkwijk
0418-644060
dominee@hervormdkerkwijk.nl