Koffieochtenden

Voor wie zijn er koffieochtenden?

Koffieochtenden zijn bedoeld voor vrouwen uit de gemeente. Er zijn drie groepen die eens per twee, drie of vier werken bij elkaar komen.

Wat wordt er gedaan tijdens een koffieochtend?

Tijdens een koffieochtend wordt er met elkaar gezongen, met elkaar gebeden en een Bijbelgedeelte bestudeerd, met als centrale vraag: Wat heeft dit gedeelte ons persoonlijk te zeggen?
In november wordt er een open ochtend georganiseerd, die tevens bedoeld is voor vrouwen uit de regio. Er is dan een gastspreker.

Wie is de contactpersoon?

Hester Oomen
0418-642060