Diaconie

Algemene informatie

Diaconie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God. Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse ‘diakonia’, dat letterlijk ‘dienst’ betekent. De diakenen beheren de diaconale gelden en goederen. Ook zijn zij bezig in de dienst der barmhartigheid in- en buiten de gemeente door bijstand en vertroosting te bieden aan hen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk ontspoord zijn of zich in stoffelijke nood bevinden.

Diaconale hulpdienst

De diaconale hulpdienst is in het leven geroepen om waar nodig en binnen onze mogelijkheden hulp en bijstand aan te bieden. Hierbij denken wij aan het verlenen van praktische hulp in geval van bijvoorbeeld ziekte. Verder zijn de volgende diensten denkbaar. Vervoer ten behoeve van het bezoeken van kerkdiensten, ziekenhuis of huisarts. Tevens kan zich de situatie voordoen dat er tijdelijke hulp nodig is voor de oppas van kinderen. Dit als bijvoorbeeld ouders naar het ziekenhuis gaan om bijvoorbeeld een gezinslid te bezoeken. Daarnaast kan zich de mogelijkheid voordoen dat vanwege de winterse weersomstandigheden het boodschappen doen moeilijkheden geeft. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Wanneer zich problemen aandienen schroom dan niet contact op te nemen met de diaconie.
Als eerste contactpersoon is aangewezen diaken H.J. Haasakker, 0418-514835.

De diaconie wil jou sponsoren  

Beste jongere, de eerste collecte in de kerkdienst is bestemd voor de diaconie. Sommige weken wordt er een speciaal doel genoemd waar het geld voor bestemd is. In andere weken is er geen speciaal doel, maar ook van dat geld worden goede doelen gesteund, bijvoorbeeld een goed doel waar jij je voor inzet. Doe je mee aan een sponsorloop of een andere actie, dan ben je goed bezig! De diaconie wil daar ook een kleine bijdrage aan leveren. Het doel van de actie moet wel met de diaconie te maken hebben, dus om mensen hulp te bieden die dat nodig hebben. Aan acties van de jeugdclubs in de kerk draagt de diaconie al bij. Daar is deze sponsoring niet voor bedoeld.
Wil je een bijdrage van de diaconie, stuur dan een mail naar diaconie@hervormdbruchem.nl of diaconie@hervormdkerkwijk.nl.

Bruchem

Correspondentieadres

Diaconie Hervormde Gemeente Bruchem
Akkerstraat 12
5314 BE Bruchem
diaconie@hervormdbruchem.nl
Bankrekeningnummer: NL16RABO0374362343

Diakenen

Naam Wijk

B. van Cappellen
Voorzitter
b.vancappellen@hervormdbruchem.nl

06-50967339

Fazantstraat, Gruttostraat, Kerkplein, Kerkstraat, Kievitstraat, De Kosterijstraat, Kwartelkoning, Patrijsstraat, Veldleeuwerik en gemeenteleden in 't Slot te Gameren en De Wielewaal te Zaltbommel.

H.J. Haasakker
Secretaris
j.haasakker@hervormdbruchem.nl
0418-514835

Akkerstraat, Broekheuvelstraat, Dwarsstraat, Geerweg, Groenelaantje, Groenestraat, Korte Groenestraat, Kleinestraat, Krangstraat, Peperstraat, Ruttenweg en Verzylenhof.

P. de Koning
Penningmeester
p.dekoning@hervormdbruchem.nl
06-22298005

Annekeshof, Diaconieshof, Dorpsstraat, Hoenderveld, Kerkeland, Kershof en Burg. De Kortstraat.

J. Kreling
j.kreling@hervormdbruchem.nl
06-53737894

St. Antoniestraat, Broekseweg, Burge, Hoogveldweg (Bruchem), Inktfordseweg, Kolkweg, Middelstraat, Molenstraat, Nieuwstraat, Ottersdam, Parallelweg, Steenweg, Viaductweg, Vlierdseweg, Vreedstraat en gemeenteleden buiten Bruchem.


Kerkwijk

Correspondentieadres

Diaconie Hervormde Gemeente Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert
Kapelstraat 2
5317 JR Nederhemert
diaconie@hervormdkerkwijk.nl
Bankrekeningnummer: NL44RABO0374377456

Diakenen

Naam

J.J. Baijense
0418-551758

D.C.A. Blankers
d.blankers@hervormdkerkwijk.nl
Penningmeester
0418-552301

C.M. van Heijkop
Secretaris