Zendingscommissie

Binnen de gemeenten is als gezamenlijk orgaan van bijstand van de kerkenraden een afzonderlijke commissie voor het zendingswerk werkzaam. De commissie rapporteert periodiek aan de kerkenraden. De kerkenraden benoemen ook de leden van de commissie.

De belangrijkste activiteiten op het terrein van de zending die de commissie uitvoert zijn:

  • het voorzien van informatie aan gemeenteleden betreffende de zending 
  • het jaarlijks beleggen van een zendingsavond
  • het verzorgen van foldermateriaal voor drie zendingscollecten voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), zowel in Bruchem als in Kerkwijk
  • het beheren van de busjes bij de uitgang van de kerkgebouwen waarvan de inhoud bestemd is voor de zending. Met de opbrengst wordt financiële steun verleend aan zendingswerkers van de GZB.
  • het jaarlijks verzorgen van de distributie van de dagboekjes van de GZB.

De secretaresse is mevr. A. van Kuilenburg-Struijk. Voor degenen die het zendingswerk financieel willen steunen, het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL22RABO0364310804.

 

Zendingsbussen achter in de kerk:

Bij de deuren van onze kerkgebouwen in Bruchem en Kerkwijk hangen zendingsbussen. Het opbrengst hiervan is bestemt voor een project van de GZB. We hebben gekozen voor toerustingswerk in Centraal Azië. In landen zoals Kirgizië, Tadzjikistan, Kazachstan en Oezbekistan zijn er mensen die verlangen om Jezus na te volgen. Echter in de genoemde landen heeft men dan te maken met tegenstand vanuit de overheid, maar ook uit hun eigen familie, om samen te komen en het geloof te delen. Daarom steunt de GZB de lokale voorgangers en hun gemeenteleden met toerustingsprogramma's (TEE, dat is Theological Education by Extension). Dit zijn trainingen die gemeenteleden meer Bijbelkennis, maar ook handvatten voor een christelijke levensstijl bieden. Via de GZB zijn er zendingswerkers uitgezonden die in deze regio voor toerusting werkzaam zijn. Omwille van hun veiligheid kunnen er geen namen genoemd worden. We willen u vragen om via de zendingsbussen èn gebed onze broeders en zusters in Centraal Azië te gedenken!