Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Wij heten u van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. Wij komen elke zondag samen om 9.30 uur en 18.30 uur. 

Op deze website vindt u informatie over wie we zijn als kerk, wat we doen als gemeenten en wat we geloven.

Moderamenbesluit

Geactualiseerd 15-01-2022 

Kerkdiensten

Naar aanleiding van verschillende reacties uit de gemeenten en in lijn met veel gemeenten in onze omgeving heeft het moderamen besloten om vanaf zondag 9 januari per dienst 50  mensen uit te nodigen om naar de kerk te komen. Er is nog geen kinderoppas.  Voor het overige vragen we u om de diensten thuis of elders via de uitzending mee te maken.  

Jeugdwerk

Vanaf D.V. 16 januari wordt het jeugdwerk weer opgestart.

  • De kinderen zijn op de zondagsschool weer welkom vanaf zondag 16 januari.
  • In de agenda op de website hopen we zo snel mogelijk in te vullen wanneer er welke club is.
Overige bijeenkomsten

Voor het overige worden er nog geen fysieke bijeenkomsten gehouden. We hopen dat binnenkort de kerkelijke adviezen of de persconferentie van 25 januari ons ruimte geeft om te besluiten het kring- en verenigingwerk weer voort te zetten. Het jeugdwerk geven we nu voorrang omdat ook de scholen en sportclubs voor de jeugd open zijn.

Dit bericht wordt aangevuld op basis van de actuele informatie.


Om te leren voor catechisatie

De tweede helft van het seizoen leren de catechisanten vragen en antwoorden uit de catechismus. Het antwoord op de eerste vraag is in drie stukjes verdeeld. Hieronder kunnen u en jullie de vragen voor de komende periode downloaden.

Leerteksten HC

Alle berichten

Laatste nieuws

Jongenvrouwenochtend

Op 20 januari staat er een ochtend gepland. Door omstandigheden kan die niet doorgaan. Deze wordt verzet naar donderdag 3 februari. Vind je dat jammer omdat je juist een keer plek had in je drukke agenda? ; -) Bel dan gerust en we maken een... meer

VBW Spelverhuur

Voor de VakantieBijbelWeek is een enorme voorraad spellen beschikbaar. En jaarlijks komen daar enkele nieuwe spellen bij! Deze spellen verhuren we tegen lage tarieven en daardoor hebben al veel gemeenten in de regio ons gevonden. Elk jaar brengt deze... meer

Alpha-cursus

Al eerder hebben we u/jou geïnformeerd over de Alpha-cursus die vanuit de evangelisatiecommissie in januari wordt aangeboden in onze gemeenten. In de week voor kerst zal de persoonlijke uitnodiging samen met de kerstkaart en het Elisabeth Magazine... meer