Turda, Roemenië

Vanaf  2008 is er een aantal jaar  een groep gemeenteleden (jong en oud) in de zomer voor een werkvakantie naar Roemenië geweest. Naast de sloop van een oud gebouw op de plaats waar het diaconaal centrum is gepland zijn er ook andere werkzaamheden verricht, zoals het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan andere gebouwen en het schilderen van een hekwerk. Nu de gebouwen opgeknapt zijn is het niet meer noodzakelijk om elk jaar met een grote groep te gaan klussen. Elke jaar sturen we de bruikbare restanten van onze rommelmarkt naar Turda, waarmee zij al een flink aantal jaren hun eigen rommelmarkt weten te organiseren. Soms gaan er enkele gemeenteleden rond het weekend dat de rommelmarkt georganiseerd wordt naar Turda. Dit is vooral bedoeld om de contacten te blijven onderhouden.

Contactpersonen zijn Paul en Dilia van den Bogerd