Kerkdiensten

Zowel in Bruchem als in Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert beginnen de kerkdiensten elke zondag om 9.30 uur en 18.30 uur. Wanneer de tijden of plaatsen afwijken, wordt dit vermeld in de kerkbode. De zitplaatsen zijn vrij. Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

Bid- en dankdagen

Biddag wordt gehouden op de tweede woensdag in maart. Dankdag op de eerste woensdag in november. In de morgendienst is ook de schooljeugd aanwezig en daarmee wordt rekening gehouden, vooral tijdens de preek. De diensten beginnen ‘s morgens om 9.00 uur en 10.30 uur (wisselend per kerk) en ‘s avonds in beide kerken om 19.30 uur.

Bijzondere dagen

Er wordt in beide kerken dienst gehouden op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen. Op 2ePaasdag en op 2e Pinksterdag wordt één dienst voor beide gemeenten of te Bruchem of te Kerkwijk gehouden. Informatie hierover wordt vermeld in de kerkbode.

Gezinsdienst

In samenwerking met de plaatselijke basisscholen wordt er één keer per jaar een gezinsdienst te houden. Deze zal qua invulling grotendeels vergelijkbaar zijn met de invulling van de ochtenddiensten op bid- en dankdag.

Heilige Doop

Afhankelijk van het aantal geboorten wordt de Heilige Doop bediend in beide gemeenten door de predikant die voor dat deel pastoraal verantwoordelijk is. Bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van de hertaalde klassieke formulieren.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar bediend. Bij de bediening van het Heilig avondmaal wordt gebruik gemaakt van de hertaalde klassieke formulieren.