Bijbelkring

Eens per 14 dagen is er op dinsdagavond Bijbelkring. Deze begint om 20.00 uur en wordt in Eben Haëzer gehouden. De Bijbelkring bestaat uit een inleiding op een Bijbelgedeelte en bespreking van vragen. Ze is tot verdieping van het geloof en daarom van groot belang. De leiding van deze kring is in handen van één van de predikanten. 

Kijk in de agenda wanneer er Bijbelkring gehouden wordt.