Mannenvereniging Elimelech

Voor wie is de mannenvereniging?

Op de mannenvereniging zijn alle volwassen mannen uit de gemeente zijn van harte welkom.

Wat wordt er gedaan op de mannenvereniging?

Tijdens een avond van de mannenvereniging doen we een Bijbelstudie, meestal uit de Hervormde Vaan, het blad van de Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Om de beurt bereidt één van de leden de studieavond voor.

Wanneer is er een bijeenkomst van de mannenvereniging?

Eén keer per 14 dagen houden we een studieavond, als regel op de donderdag in Pro Rege, van 20.00 tot 22.00 uur. Kijk in de agenda voor de precieze datums.
Ook bezoeken we zo veel mogelijk de streekvergaderingen die 4 keer per jaar gehouden worden in diverse gemeenten.

Wie heeft de leiding tijdens een avond?

De leiding berust als het mogelijk is bij een predikant, als die er niet is of niet kan wordt de vergadering door één van de bestuursleden voorgezeten.

Wat kost een de mannenvereniging?

De kosten zijn € 20,00 per jaar incl. koffie en koek.

Wie is er contactpersoon?

Dhr. J. Gelderblom
06 12276721