Jeugdraad

De kerkenraden laten zich voorts bijstaan door een gemeentelijke jeugdraad.
Ouderling A. de Boer is hiervan voorzitter en D.J. Huisman is secretaris. De leidinggevenden en de predikanten zijn lid van deze raad.