Jeugdraad

De kerkenraden laten zich voorts bijstaan door een gemeentelijke jeugdraad.
Ouderling D.G. Kos is hiervan voorzitter en diaken D.J. Huisman is secretaris. De leidinggevenden en de predikanten zijn lid van deze raad.