Algemene Verordening Gegevensbescherming

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan nieuwe regels waarmee de privacy van personen nog meer wordt beschermd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt er voor dat burgers meer rechten krijgen als het gaat om hun privacy en persoonsgegevens. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Door onze kerkenraden is op basis van een model van de Protestantse Kerk in Nederland een privacyverklaring opgesteld.

U kunt deze hieronder vinden. Het kan zijn dat er op basis van nieuwe ervaringen en afspraken wijzigingen plaatsvinden. We informeren u daarover via een kerkbodebericht en de website.

Privacyverklaring