Vorig bericht   Volgend bericht

Lege zendingsbussen!

Geplaatst op 02 februari, 2021

Nu we als gemeente niet samen kunnen komen in de kerk, zijn de gaven voor het zendingswerk behoorlijk minder geworden. In 2019 kwam er via de zendingsbussen (bij de kerkdeuren) € 5605 binnen. In 2020 is dat teruggelopen naar € 3972. Mogen we u vragen om bij het overmaken van uw giften voor de reguliere collecte ook aan de zending te denken? Het geld wat via het rekeningnummer van de zendingscommissie binnenkomt, wordt volledig bestemd voor zendingswerk. En dan met name voor het theologisch onderwijs in christelijke gemeentes in Centraal Azië. We vermelden graag het rekeningnummer en rekenen op uw bijdrage: NL22 RABO 0364 3108 04, t.n.v. Pastoralia Hervormde Gemeenten, o.v.v. zendingsbus. Alvast hartelijk dank! De zendingscommissie

 

Terug naar het nieuwsoverzicht