Vorig bericht   Volgend bericht

Voornemen beroep

Geplaatst op 09 februari, 2021

Door gemeenteleden zijn vele namen ingediend van predikanten en proponenten die beroepen zouden kunnen worden in de vacature van ds. Van Zetten. De kerkenraden hebben deze namen overwogen en over een aantal extra informatie ingewonnen. Gezamenlijk is het besluit genomen om ds. J.P.J. Voets uit Ridderkerk te ‘horen’ en met hem in gesprek te gaan. Nadat dit heeft plaatsgevonden, hebben de kerkenraden op dinsdag 2 februari besloten hem te gaan beroepen. Dit is afgelopen zondag afgekondigd.

Indien er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure, dan kunnen stemgerechtigde leden deze bezwaren indienen bij de kerkenraad, schriftelijk en ondertekend, tot uiterlijk vrijdag 12 februari 2021. Als er geen bezwaren worden ingebracht, zal het beroep ingaan op zaterdag 13 februari.

Vanwege de coronamaatregelen is er extra creativiteit nodig om de kennismaking te organiseren. In onze dorpen is een bijlage bij de kerkbode gevoegd met informatie hierover. Als u dit informatieblad niet hebt ontvangen (bijv. omdat u elders woont of de kerkbode digitaal krijgt), dan kunt u deze per mail opvragen bij uw scriba.

Zondagochtend hopen we de beroepen predikant te ontmoeten in de eredienst. Zoals met zoveel zaken verloopt het beroepingswerk ook iets anders in coronatijd. Het geeft wel de mogelijkheid om ds. Voets in een gezamenlijke dienst voor te laten gaan die beide gemeenten kunnen meemaken. Voor de kennismaking tussen predikant en gemeenten is de eredienst een belangrijk moment. Helaas kan ds. Voets in de kerk de luisterende gemeente niet voor zich zien. Via het gebed tot God kunt u hem toch gedenken en ondersteunen. We nodigen u uit om op deze dienst te reageren met een brief, kaart of e-mail naar ds. en mevr. Voets, zodat zij iets terugkrijgen over de ‘ontvangst’ van de preek. Voor zowel Bruchem als Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert is ds. Voets geen onbekende, met regelmaat gaat hij in de gemeente voor. Toch zal het nu wellicht iets anders voelen nu er een beroep is uitgegaan. We hopen op een goede ontmoeting, waarbij uiteindelijk geen personen maar het Woord van onze God centraal zal staan.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht