Nieuws

Kerstpostzegels

Geplaatst op 24 november, 2020

Graag wil ik jullie attent maken op de kerstpostzegels van Woord en Daad. Deze worden in Bruchem verkocht door Annemarie Bragt en in Nederhemert door Anja van Diggelen. Deze postzegels zijn van 2018, maar geldig. Door de postzegels via ons te kopen kan Woord en Daad doorgaan met hun hulp aan mensen die zoveel minder hebben dan wij. Natuurlijk is het... meer

Werkvakantie Bulgarije

Geplaatst op 19 november, 2020

Beste jongeren, dit jaar lopen de voorbereidingen anders dan we gewend zijn. We konden niet op werkvakantie en dat was voor velen een teleurstelling. Ook de jongeren in Bulgarije hebben ons erg gemist deze zomer. Voor hen is de nood alleen maar groter geworden in de afgelopen maanden; ze kunnen bijvoorbeeld nauwelijks naar school en zelfs voor eten... meer

Aanbevelingen predikant

Geplaatst op 19 november, 2020

Bij een vacature in de kerkenraad krijgt de gemeente gewoonlijk gelegenheid om namen aan te bevelen van lidmaten die men geschikt acht voor het betreffende ambt. Deze mogelijkheid krijgt u ook in de procedure om een predikant te beroepen. Met het vertrek van ds. A. van Zetten is er in onze combinatie van twee gemeenten nu een vacature voor... meer

Bezorging en betaling GZB-dagboek 2021

Geplaatst op 03 november, 2020

Beste gemeenteleden, u bent van ons gewend dat we het GZB-dagboekje bij u aan huis bezorgen en dat u dit ons contant afrekent. Dit jaar willen we het anders doen. We geven het boekje op afstand bij u af of doen het in uw brievenbus. Bij het dagboekje voegen we een briefje met het verzoek om het bedrag van € 12,50 te voldoen per bank... meer

Schuur niet open

Geplaatst op 03 november, 2020

Geachte lezer, vanwege de steeds strenger wordende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de activiteitencommissie besloten de schuurverkoop en inzameling van aanstaande zaterdag 7 november te annuleren. Verder is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe webpagina. Wij verwijzen u graag door naar... meer

GZB-najaarscollecte

Geplaatst op 27 oktober, 2020

Miljoenen mensen in het noorden van India hebben nog nooit het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus gehoord. Juist hier wil GZB-partner CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) het Evangelie delen. Dat valt niet altijd mee in een omgeving waar veel weerstand is tegen het christelijk geloof. Christenen krijgen te maken met intimidatie en... meer

Dorcas Voedselactie

Geplaatst op 26 oktober, 2020

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. In de week van dankdag zou de Dorcas Werkgroep Bommelerwaard voor de 25ste keer de Dorcas Voedselactie organiseren in de Bommelerwaard. Maar door de maatregelen en de verspreiding van het coronavirus kan dit NIET op de gebruikelijke manier door gaan. Dit doet pijn! Maar… opgeven doet Dorcas... meer

Ochtenddiensten op dankdag

Geplaatst op 24 oktober, 2020

In goed overleg met de basisscholen in Bruchem en Kerkwijk is besloten om in de huidige omstandigheden op dankdag niet met de klassen en hun begeleiders naar de kerk te komen. Op ‘De Bron’ en ‘De Rank’ zullen de leerkrachten in de week van dankdag wel het thema aan de orde stellen. Ds. Van der Wind zal in een opgenomen... meer

Werkvakantie Bulgarije

Geplaatst op 23 oktober, 2020

Beste gemeenteleden, afgelopen jaar kon de werkvakantie naar Bulgarije niet doorgaan. Gelukkig hebben we toch ruim € 5.400 kunnen besteden aan projecten in Bulgarije. Meer informatie daarover is terug te vinden in de nieuwsbrief van commissie Samen Delen of op onze website. Hoewel we nu nog niet weten of we in 2021 wel op werkvakantie... meer

Nieuwe beperkingen

Geplaatst op 06 oktober, 2020

Maandag werden nieuwe richtlijnen bekend, waarbij we ook voor de eredienst nog maar met 30 personen samen mogen komen. Ook samenzang wordt aan banden gelegd. Het grootste deel van de gemeente zal dus weer zijn aangewezen op het thuis luisteren. Deze regels gelden voor de maand oktober. Vrijdag voeren de kerken een vervolgoverleg met minister... meer

Afscheidsbijeenkomsten

Geplaatst op 30 september, 2020

Het vertrek van ons predikantegezin in Bruchem komt snel dichterbij. Als kerkenraden hebben we nagedacht hoe we dat het best kunnen organiseren onder de huidige coronaomstandigheden. We kiezen ervoor om geen grote bijeenkomst te organiseren, maar wel iedereen de gelegenheid te geven hen te groeten. We houden hierbij rekening met de... meer

Bouwkavels Sarskampseweg

Geplaatst op 29 september, 2020

Al een paar keer is op gemeenteavonden meegedeeld dat de gezamenlijke Colleges van Kerkrentmeesters drie bouwkavels willen ontwikkelen aan de Sarskampseweg als compensatie voor het verdwijnen van de bestemming glastuinbouw van een ander perceel. De procedure is nu afgerond en de gemeente Zaltbommel heeft voor twee van de drie kavels definitief groen... meer

Waarheidsvriend | Belijdenis doen, waarom zou ik?

Geplaatst op 28 september, 2020

In de Protestantse Kerk in Nederland daalt het aantal mensen dat belijdenis doet. De Waarheidsvriend  publiceert de uitslag van een onderzoek hiernaar in een themanummer over ‘Belijdenis doen, waarom zou ik?’ U kunt dit blad hier downloaden en lezen.   WAARHEIDSVRIEND nr. 39 meer

Benoeming bijstand in pastoraat en kringwerk

Geplaatst op 22 september, 2020

We zijn dankbaar dat ds. W.F. Jochemsen uit Noordeloos in de a.s. vacaturetijd onze gemeenten wil ondersteunen in het pastoraat en het kringwerk. Vanaf 1 oktober start hij met het kringwerk en na het afscheid van ds. Van Zetten begint hij ook met pastorale bezoeken. Ds. Jochemsen is 47 jaar en woont in Noordeloos. Hij is bekend met de... meer

Collecte gezinsdienst Kerkwijk

Geplaatst op 22 september, 2020

Zondagochtend vragen we in de diaconiecollecte uw bijdrage voor het goede doel dat dit schooljaar ook door ‘De Rank’ wordt gesteund. Dit gaat om de stichting ‘Een betere Roemeense wereld.’ De uit Nederland afkomstige Gera woont met haar gezin in Codlea. Ze hebben een ‘bijna thuis huis’ waaruit veel activiteiten... meer

Huisbijbelkringen

Geplaatst op 15 september, 2020

In onze gemeenten zijn er meerdere huisbijbelkringen actief. In een open en ontspannen sfeer wordt rondom de geopende Bijbel Gods Woord onderzocht. Vanuit de kringen hoorden we dat het goed en samenbindend is om rondom het Woord samen te komen. Graag willen we daarom het gesprek in de kringen voortzetten. Als u al deelneemt aan een kring, dan... meer

Extra verkoop rommelmarktschuur

Geplaatst op 15 september, 2020

Begin september is er weer begonnen met inzamelen van spullen voor de rommelmarktschuur. Er zijn al weer veel leuke spullen ingezameld en gesorteerd. Omdat een grote verkoping er voorlopig niet inzit, wordt op vrijdagavond 18 september van 19.00 tot 20.30 een extra verkoopavond gehouden. Er is allicht iets van uw gading bij! Uiteraard worden... meer

Kinderkoor ‘Com nu met Sangh’

Geplaatst op 08 september, 2020

Uitnodiging voor alle kinderen in de leeftijd van 6 jaar  (groep 3) tot en met 11 jaar (groep 8) om lid te worden van ons kinderkoor. Iedere woensdag repeteren we van 18.30 uur tot 19.15 uur in Eben Haëzer te Bruchem. Wil je graag eens vrijblijvend een repetitie meedoen? Dat kan, het nieuwe seizoen is alweer gestart. De kosten zijn drie... meer

Belijdeniscatechisatie

Geplaatst op 01 september, 2020

Het komende seizoen is er weer gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen. De Heere God roept je via je doop en christelijke opvoeding, via de prediking van het Evangelie en de catechisatie. Of je hoorde Zijn stem langs andere wegen. Is het voor jou of u geen tijd om Hem antwoord te geven? Hij is ons hartelijke ja-woord zeker waard! Op de... meer

Verkoop en inzamelen rommelmarktschuur

Geplaatst op 01 september, 2020

Rommelmarkt Bruchem is begonnen met het nieuwe verkoop- en inzamelseizoen. Op zaterdag 5 september is er weer een mogelijkheid om leuke, mooie en nieuwe spullen te kopen. Ook kunt u na lange tijd de goede spullen waar u graag van af wilt weer komen brengen. Dit alles gebeurt op het terrein aan de Middelstraat. Het laten ophalen van spullen is... meer