Nieuws

Noodhulpcollecte 8 oktober

Geplaatst op 03 oktober, 2023

Noodhulpcollecte 8 oktober Twee verwoestende rampen troffen Noord-Afrika: eerst een aardbeving in Marokko, vervolgens overstromingen in Libië. Hulp voor de overlevenden is heel hard nodig. In beide landen zijn maar weinig hulporganisaties actief. Daarom zet ZOA alles op alles om in deze rampgebieden noodhulp te kunnen verlenen. Want... meer

Leertekst voor catechisatie

Geplaatst op 03 oktober, 2023

Leertekst voor catechisatie De tekst om te leren is Johannes 6:25 ‘Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.’ – De tekst om te leren is Johannes 6:25 ‘Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en... meer

Gebed voor jongeren

Geplaatst op 03 oktober, 2023

Gebed voor jongeren Zoals u misschien wel weet, zijn er gemeenteleden die speciaal voor één van onze jongeren bidden. Dat is fijn om te doen en van (intussen volwassen) jongeren horen we terug dat ze dat extra stukje betrokkenheid als fijn hebben ervaren! Onze jeugd leeft in een hele moeilijke tijd, waarin aan alle kanten aan hen... meer

Voortgang Dabarwerk Aalst

Geplaatst op 03 oktober, 2023

Voortgang Dabarwerk Aalst Na vele jaren van evangelisatiewerk door Dabar in Aalst zijn er vragen hoe dit voortgezet kan worden. Deze vorm van evangelisatiewerk in de Bommelerwaard is uniek. Kinderen, tieners en volwassenen die in hun eigen omgeving niet of weinig in contact komen met christenen, worden op de camping in Aalst in aanraking... meer

Inzamelen en verkoop rommelmarktschuur

Geplaatst op 03 oktober, 2023

Inzamelen en verkoop rommelmarktschuur Zaterdag 7 oktober is er van 9.00 tot 12.00 uur gelegenheid om uw overtollige nog goede spullen voor het goede doel in te leveren in de rommelmarktschuur, Middelstraat 2 te Bru-chem. Is zelf aanleveren niet mogelijk, dan kunt u gebruik maken van de op-haalservice, via 06-15695428 of 06-41705445. Ook uw oude... meer

Gemeentereis

Geplaatst op 27 september, 2023

Gemeentereis Vrijdag 6 oktober is er in Eben Haëzer van 20.00 - 21.30 uur een informatieavond over de voorgenomen gemeentereis naar Israël. De reis zal zijn van 8 mei t/m 17 mei 2024. Op deze avond wordt het reispro-gramma getoond en ook is er een uitleg over de reiskosten. Iedereen die in-teresse heeft, ook als u zich nog niet had... meer

Leertekst voor catechisatie

Geplaatst op 27 september, 2023

Leertekst voor catechisatie We leren de tekst uit Marcus 9: 23 ‘En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft meer

Uitnodiging voor mannen (streekvergadering)

Geplaatst op 19 september, 2023

Uitnodiging voor mannen (streekvergadering) U heeft al kunnen lezen in de vorige kerkbode dat de mannenvereniging dit nieuwe seizoen begint op donderdag 28 september met de streekvergadering in Pro Rege te Kerkwijk. De aanvang is om 19.45 uur (!) en we sluiten af om 21.30 uur. Ds. A.N. van der Wind zal deze avond een referaat houden over... meer

Leertekst voor catechisatie

Geplaatst op 19 september, 2023

Leertekst voor catechisatie We leren de tekst uit 2 Thessalonicenzen 3: 3 ‘Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.’ meer

Mannenvereniging

Geplaatst op 13 september, 2023

Mannenvereniging Voor de mannen kondigen we vast aan dat op donderdagavond 28 september de mannenvereniging begint met het nieuwe seizoen. Deze eerste avond is tegelijk een streekvergadering, zodat we in Kerkwijk (Pro Rege) ook bezoekers uit omliggende plaatsen verwachten. Ds. Van der Wind zal een lezing houden. Volgende week leest u meer... meer

Volwassenencatechisatie

Geplaatst op 13 september, 2023

Volwassenencatechisatie Niet iedereen heeft in zijn jeugd al veel kennis van de Bijbel en het geloof meegekregen. Of je begreep er toen weinig van. Op latere leeftijd kun je dat missen. We hebben gemerkt dat enkele mensen interesse hebben voor een soort catechisatie om alsnog wat kennis op te doen over de hoofdlijnen van het bijbelse geloof.... meer

Zondagsschool

Geplaatst op 13 september, 2023

Zondagsschool De zondagsschool begint weer na het startweekend van het winterwerk, dus op zondag 24 september. Soms denken we als kinderen, ouders en leidinggevenden dat we er niet zoveel zin in hebben. Zo’n onderbreking van de zondag, het vraagt energie van ons, enz. enz. Laten we aan de andere kant dankbaar zijn dat er in ons land de... meer

GZB Dagboek 2024

Geplaatst op 13 september, 2023

GZB Dagboek 2024 Als zendingscommissie bestellen we jaarlijks het GZB-dagboek voor geïnteresseerden. Dit dagboek biedt twee overdenkingen per dag en kost € 14,95. Per boekje kan er € 8 besteed worden aan een specifiek zendingsproject. Ook dit jaar willen we ons weer inzetten om dagboekjes te bestellen. · Krijgt u het GZB... meer

Huisbijbelkringen

Geplaatst op 13 september, 2023

Huisbijbellkringen In onze gemeenten zijn er meerdere huisbijbelkringen actief. In een open en ontspannen sfeer wordt rondom de geopende Bijbel Gods Woord onderzocht. Vanuit de kringen horen we dat het goed en samenbindend is om rondom het Woord samen te komen. Graag willen we daarom het gesprek in de kringen voortzetten. Als u of jij nog niet... meer

Vrouwenkring Hanna

Geplaatst op 13 september, 2023

Vrouwenkring Hanna Het winterwerk wordt het komende weekend geopend, dus we hopen weer te beginnen met onze vrouwenkring. Omdat de bondsdag die nu Vrouw-totVrouwdag wordt genoemd op 28 september zal worden gehouden, beginnen wij op 21 september. Iedereen is van harte welkom om samen bijbelstudie te doen, samen te zingen en te bidden en elkaar te... meer

Open Maaltijd

Geplaatst op 13 september, 2023

Open Maaltijd De vakantieperiode is voorbij, op donderdag 21 september is er weer een Open Maaltijd in ons kerkelijk centrum Eben Haëzer in Bruchem. We nodigen de 55-plussers uit de dorpen Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert hiervoor van harte uit. Bent u nog niet eerder geweest, kom het gewoon een keertje ervaren. We vragen van de... meer

Jongerenkring

Geplaatst op 13 september, 2023

Jongerenkring Jongeren en jongvolwassenen zijn van harte welkom om mee te doen aan de jongerenkring. Aan de hand van een boek(-je) bespreken we met elkaar vragen over de Bijbel, het geloof en het christenleven. Dit gebeurt om de twee of drie weken op woensdagavond, vanaf 20.00 uur in Pro Rege (Kerkwijk). Bij voldoende deelnemers doen we dat... meer

Catechisatie & tekst leren

Geplaatst op 13 september, 2023

Catechisatie & tekst leren Het catechisatieseizoen is van start gegaan. We gaan ook verder om iedere week een tekst te leren, eerst tot kerst een bijbeltekst en daarna een vraag en antwoord uit de [verkorte] catechismus. Daarmee verzamel je een ‘rugzak’ met kernzaken uit de Bijbel en geloofsleer. Alle groepen leren dezelfde... meer

Bijbelkring

Geplaatst op 06 september, 2023

Bijbelkring Op dinsdag 19 september is de eerste Bijbelkringavond. Dit seizoen gaan we lezen uit het Bijbelboek Exodus en gebruiken daarnaast het Bijbelstudieboekje van ds. J.M. Molenaar en ds. A. Langeweg ‘Van slavendienst naar eredienst’. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We vragen u uiterlijk vrijdag 15 september zich op... meer

Contactmiddag

Geplaatst op 06 september, 2023

Contactmiddag De ouderen van onze gemeenten zijn op woensdag 13 september van harte welkom bij de contactmiddag, deze keer in Pro Rege in Kerkwijk. Een nieuw seizoen, een mooi moment om de stap voor het eerst te nemen of anderen uit te nodigen mee te gaan. De opening is om 14.30 uur en vooraf kunt u koffie krijgen. In de overdenking wil ik... meer