Nieuws

Jongenvrouwenochtend

Geplaatst op 11 januari, 2022

Op 20 januari staat er een ochtend gepland. Door omstandigheden kan die niet doorgaan. Deze wordt verzet naar donderdag 3 februari. Vind je dat jammer omdat je juist een keer plek had in je drukke agenda? ; -) Bel dan gerust en we maken een afspraak! De 18e februari blijft wel staan. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp... meer

VBW Spelverhuur

Geplaatst op 04 januari, 2022

Voor de VakantieBijbelWeek is een enorme voorraad spellen beschikbaar. En jaarlijks komen daar enkele nieuwe spellen bij! Deze spellen verhuren we tegen lage tarieven en daardoor hebben al veel gemeenten in de regio ons gevonden. Elk jaar brengt deze wijze van verhuren een mooi bedrag op voor onze eigen VBW. In het jaar 2021 hebben we zelfs een... meer

Alpha-cursus

Geplaatst op 15 december, 2021

Al eerder hebben we u/jou geïnformeerd over de Alpha-cursus die vanuit de evangelisatiecommissie in januari wordt aangeboden in onze gemeenten. In de week voor kerst zal de persoonlijke uitnodiging samen met de kerstkaart en het Elisabeth Magazine worden verspreid. Omdat we niet weten welke coronamaatregelen eind januari zullen gelden, hebben we... meer

Diaconiecollecte Eerste Kerstdag

Geplaatst op 15 december, 2021

Op zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, wordt in onze gemeenten een collecte gehouden voor Project 10 27. De opbrengst is bestemd voor ‘Umoja’, een project van een partner van de GZB in Mozambique die wil omzien naar de allerarmsten. In de dorpen op het platteland van Mozambique wonen veel mensen die arm zijn. Het Umoja-programma is... meer

Kerstviering zondagsschool

Geplaatst op 15 december, 2021

Nog een herinnering voor de kinderen van de zondagsschool en hun ouders: we willen op zondag 19 december gaan oefenen voor het Kerstfeest. Dit gebeurt in de kerk van Bruchem. Tijd: 13.30 tot 14.30 uur. Het Kerstfeest willen we vieren op de 2e Kerstdag, dezelfde tijd en plaats.  Door de regelgeving kunnen alleen de kinderen met hun ouders in... meer

Oliebollen

Geplaatst op 07 december, 2021

Afgelopen jaren konden gemeenteleden oliebollen kopen die werden gebakken door de ‘Bulgarijegroep’. Door corona is alles anders geworden en houden zij deze actie niet. Omdat de kerkactie voor het tweede jaar geen verkoping heeft, houden we verschillende losstaande acties. De taartenactie was geslaagd en nu bieden we oliebollen aan,... meer

Kerk en Corona

Geplaatst op 01 december, 2021

Afgelopen week verscheen er in De Waarheidsvriend een artikel van ds. J.A.W. Verhoeven, over ‘kerk en corona’. Helaas weer een actueel thema. U kunt het artikel hier downloaden. meer

Verpachting landbouwgrond

Geplaatst op 25 november, 2021

Het college van Diakenen van de Hervormde gemeente te Bruchem biedt bij inschrijving voor 7 jaar (1-1-2022 t/m 31-12-2028) in pacht  aan: een perceel bouwland/grasland,kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie O, nummer 77, groot 1.7520 ha . Het perceel is gelegen aan de Aalderwijksestraat in Kerkwijk. Het betreft geliberaliseerde pacht... meer

Alpha-cursus

Geplaatst op 23 november, 2021

- Onlangs heeft u in de Kerkbode kunnen lezen dat de evangelisatiecommissie een Alpha-cursus aan het voorbereiden is die in januari aan onze gemeenten zal worden aangeboden. Graag brengen wij dit nogmaals onder uw aandacht. Voor wie is een Alpha-cursus? Alpha is voor iedereen! Bijvoorbeeld voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof of... meer

Huisbijbelkring Bruchem

Geplaatst op 23 november, 2021

De huisbijbelkringen in Bruchem zijn de afgelopen jaren groter geworden, waardoor het voornemen is om een nieuwe kring te starten en afhankelijk van voorkeuren en groepsgroottes een herindeling te maken van de huidige kringen. Vanaf januari hopen we te starten met drie huisbijbelkringen. Wilt u/jij ook deelnemen aan een huisbijbelkring? Geef dit... meer

Kerkactie

Geplaatst op 17 november, 2021

Omdat een gewone kerkactie niet kan plaats vinden, willen we een verkoping houden zoals in het voorjaar. Er komt een bestellijst mee met de kerkbode (deze week) of met folders (maandag 22 nov.). Deze kan worden ingeleverd op adressen in Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert. Er staat ook een doos in de toren van de kerk in Kerkwijk waar de lijst kan... meer

Oliebollen Woord en Daad

Geplaatst op 17 november, 2021

Vanwege het coronavirus kan er weer veel niet doorgaan. Daardoor hebben veel goede doelen minder inkomsten. Het regionale comité Bommelerwaard van Woord en Daad heeft de gewoonte eind november oliebollen te verkopen in verschillende dorpen in de Bommelerwaard. Nu willen we dit graag weer op de manier van vorig jaar doen, om toch geld voor... meer

GZB-dagboek 2022

Geplaatst op 09 november, 2021

In de komende weken kunt u het GZB-dagboek voor 2022 tegemoet zien. Zou u daarom het verschuldigde bedrag (€ 12,95) aan ons willen overmaken? Bankrekeningnummer: NL22 RABO 0364 3108 04. Ten name van: Pastoralia Herv. Gemeenten. Onder vermelding van: Dagboek 2022, naam + adres Alvast dank voor een spoedige betaling! Zendingscommissie... meer

Kerkactie

Geplaatst op 02 november, 2021

Omdat we in deze tijd niet weten of er een verkoping kan worden georganiseerd voor de kerkactie, willen we beginnen met een actie om toch geld in te zamelen. We hebben zelf kaarten gemaakt die permanent in de hal van Pro Rege zullen staan vanaf maandag 8 november. Het zijn kaarten voor geboorte, verjaardag, huwelijksjubilea, ter... meer

Alpha-cursus

Geplaatst op 31 oktober, 2021

De evangelisatiecommissie is voornemens een nieuwe Alpha-cursus te starten eind januari 2022 mits de coronasituatie dat t.z.t. toelaat. Graag brengen wij dit alvast onder uw aandacht. De Alpha-cursus is een kennismakingscursus over het christelijk geloof. In een ongedwongen en open sfeer kunnen deelnemers zelf ontdekken wat het betekent om christen te... meer

Vrije toegang op dankdag

Geplaatst op 31 oktober, 2021

In de ochtenddienst op dankdag hopen we de kinderen van de plaatselijke scholen weer in de kerk te verwelkomen. Ook deze diensten zijn erediensten van de gemeente en het is mooi wanneer de kinderen zien dat de gemeente met jongeren en ouderen aanwezig is. Onze ervaring is dat er in deze ochtenddiensten altijd voldoende ruimte is. Iedereen die de... meer

Dorcas voedselactie

Geplaatst op 30 oktober, 2021

Al meer dan 25 jaar kennen we de Dorcas voedselactie, die dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers ook in de Bommelerwaard zeer bekend is. Vorig jaar moesten we deze ivm Covid maatregelen op een andere manier aanpakken en we hoopte dat we dit jaar weer een gewone Dorcas Voedselactie zouden kunnen organiseren. Helaas is de... meer

GZB Zendingscollecte, Najaar 2021

Geplaatst op 27 oktober, 2021

Op zondag 7 november willen we graag weer een speciale GZB-collecte houden. Dit keer is deze bestemd voor het werk van Willem en Joanne Folmer in Congo. Zij werken als artsenechtpaar onder de pygmeeën in Congo. Dit is een verstoten groep mensen, veelal analfabeet en erg arm. Ook zijn er nog weinig Pygmeeën christen. De GZB wil hulp... meer

Jeugdvereniging - Sing in

Geplaatst op 19 oktober, 2021

Op zondag 7 november hoopt de JV een sing in te organiseren waarbij iedereen van harte welkom is. De sing in zal plaatsvinden na de avonddienst in de kerk van Bruchem. Verdere informatie volgt binnenkort. We hopen u en jou te ontmoeten! Groetjes het JV bestuur meer

Gebruikte postzegels en kaarten zijn geld waard!

Geplaatst op 19 oktober, 2021

De GZB en Woord en Daad sparen (gebruikte) postzegels en ansichtkaarten. Ieder jaar levert dat in totaal zo’n € 25.000 euro op. De moeite waard dus! Al jaren hebben we daarvoor in Bruchem en in Kerkwijk een gele inzamelbox staan. In Bruchem staat die inzamelbox in Eben-Haëzer, in Kerkwijk staat deze in de kerk onder de toren. En... meer