Nieuws

VakantieBijbelWeek 2021

Geplaatst op 20 juli, 2021

Thema ‘Hallo contact?’ Ben je het thema nog niet vergeten? Een aantal keer hebben al contact met je gezocht via de kerkbode, via Facebook of e-mail. Maar we zijn blij dat we deze zomer écht contact met jou kunnen maken op het veld. Contact maken met God lijkt soms misschien ook moeilijk. Je kunt Hem niet zien, horen of... meer

Gemeentedag

Geplaatst op 19 juli, 2021

“Geloven is doen", dat is het thema van het seizoen 2021-2022. We willen op D.V. zaterdag 25 september de Gemeentedag houden, een en ander natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen. Noteert u/jij alvast de datum in de agenda? Meer berichtgeving volgt eind augustus via de kerkbode en website. meer

VBW 2021

Geplaatst op 13 juli, 2021

Aanmelding kinderen/tienersHet schooljaar loopt al ten einde, dat betekent dat de vakantie dichterbij komt! In de laatste week van de schoolvakantie, van 29 augustus t/m 5 september, houden we weer VakantieBijbelWeek. We blijven hopen en bidden dat we elkaar dit jaar weer écht kunnen ontmoeten op het veld. Er worden verschillende... meer

Centraal Azië

Geplaatst op 13 juli, 2021

Begin juli is er een nieuwsbrief verschenen waarin de GZB vertelt over het werk in Centraal Azië. Dit is een regio waar het geloof in de Heere Jezus vaak onder druk staat. Ook de (medische) zorg voor kwetsbare mensen is er zwak. Als gemeente hebben we ons verbonden aan het werk van de GZB aldaar. Zij stimuleren geestelijke toerusting en... meer

(Jonge-)vrouwenochtend

Geplaatst op 06 juli, 2021

Lieve vrouwen in de gemeente, de vakantieperiode breekt weer aan. Het meeste verenigingswerk ligt stil. En een periode van rust nemen is natuurlijk altijd goed! De vrouwenochtend hoopt eind september weer te starten. Mocht je in de tussentijd toch behoefte hebben om je hart even te luchten, om samen te praten en te bidden, om te zoeken... meer

Oproep!

Geplaatst op 06 juli, 2021

In de rommelmarktschuur zijn nog veel bruikbare spullen overgebleven. Deze spullen willen onze broeders in Roemenië graag hebben om daar een rommelmarkt te houden. Op maandagavond 12 juli willen we deze spullen uitzoeken en inpakken voor transport. Hiervoor zijn we nog dringend op zoek naar hulp. Wie kan ons hierbij helpen? Vele handen maken... meer

Belijdeniscatechisatie

Geplaatst op 29 juni, 2021

Hoewel het zomerreces nog moet beginnen kondig ik alvast wel de start van een nieuw seizoen belijdeniscatechisatie aan. Op woensdag 8 september om 19.00 uur hoop ik in Eben-Haëzer te starten met… (wie vult zijn/ haar naam in)? Met u en jou die al korter of langer geleden overwoog of nu overweegt belijdeniscatechisatie te gaan volgen.... meer

Gezamenlijke diensten

Geplaatst op 22 juni, 2021

De erediensten waarin ds. Voets aanstaande zondag wordt bevestigd en intrede doet, zijn gezamenlijke diensten van de beide gemeenten. Het aantal mensen dat we in de kerk kunnen ontvangen is nog beperkt door de anderhalve meter onderlinge afstand die gehandhaafd moet worden. Voor de bevestigingsdienst ’s ochtends worden met name... meer

Versoepelingen

Geplaatst op 22 juni, 2021

De overheid heeft aangegeven dat vanaf 27 juni we weer met de hele gemeente samen kunnen zingen. Daar hebben velen erg naar uitgezien. In beide kerken is er bovendien ventilatie en dat maakt de kans extra klein dat daar besmettingen plaats zouden vinden. De zangers die in de afgelopen maanden het zingen hebben verzorgd, zeggen we hartelijk dank... meer

Bevestiging en intrede ds. J.P.J. Voets

Geplaatst op 18 juni, 2021

Zoals eerder vermeld zal ds. J.P.J. Voets in de ochtenddienst van zondag 27 juni als predikant worden verbonden aan onze gemeenten. We zijn de Heere dankbaar dat Hij onze gemeenten op Zijn tijd en wijze weer voorziet van een herder en leraar. We zijn daar verwonderd over en zien met verlangen uit naar deze zondag. In verband met de nog bestaande... meer

Aanstelling vertrouwenspersonen

Geplaatst op 18 juni, 2021

Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Gelukkig ervaren de meeste mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de gemeente kan ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. Dit gedrag is soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking... meer

Noodhulp coronacrisis

Geplaatst op 18 juni, 2021

Op zondag 20 juni vragen de diakenen uw bijdrage aan de actie ‘De wereld snakt naar adem. Geef nu!’ van het Christelijk noodhulpcluster (Woord en Daad; Dorcas; Tearfund; ZOA; EO-Metterdaad; Red een Kind). Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd, op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus... meer

VakantieBijbelWeek 2021

Geplaatst op 08 juni, 2021

Hallo, contact? Het is weer tijd dat de stuurgroep van zich laat horen! We zijn heel blij en dankbaar dat we dit jaar weer een ‘echte’ VBW op het veld kunnen organiseren. In de komende periode stelt de stuurgroep een plan op hoe we een veilige week voor kinderen, tieners en vrijwilligers kunnen organiseren volgens de geldende... meer

Voor alle vrouwen van onze gemeente

Geplaatst op 08 juni, 2021

Donderdag 17 juni wordt een landelijke vrouwenochtend uitgezonden vanuit de Oude Kerk in Zeist met als thema: ‘De tijd van je leven’ naar het boek Prediker. Het is een ochtend met gebed, zingen en twee sprekers: ds. Lubbers en Mariska Dijkstra (RD journalist). Deze online ochtend is van 10 tot 12 uur en iedereen kan die bekijken, je... meer

Dabar campingwerk

Geplaatst op 01 juni, 2021

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings... meer

Rommelmarktschuur

Geplaatst op 18 mei, 2021

Dit jaar zal er helaas geen zomermarkt worden gehouden. Wel is de rommelmarktschuur open voor verkoop op alle dinsdagochtenden in mei en juni, alle zaterdagochtenden in juni en op zaterdagochtend 3 juli. Uiteraard met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Vanwege de grote voorraad aan (ook recent) ingezamelde spullen zullen er buiten op het... meer

Vossenjacht

Geplaatst op 18 mei, 2021

Bij de kerkbode van deze week zit een inlegvel voor de vossenjacht die gehouden zal worden op 2e Pinksterdag in Bruchem van 14.00 tot 16.00 uur. Binnen deze tijd lopen er vossen in het centrum van Bruchem. De plattegrond staat op het inlegvel, ook het aantal vossen dat gezocht moet worden. Omdat het inlegvel in de kerkbode zit, kan er gewoon... meer

GZB-pinkstercollecte

Geplaatst op 18 mei, 2021

De Pinkstercollecte van de GZB op Eerste Pinksterdag is bestemd voor de kerken in Costa Rica. Zij ontdekken steeds meer dat het vuur van Pinksteren ook leidt tot daden. GZB-zendingswerker Kees Geluk begeleidt kerken om diaconaal actief te worden. Zijn vrouw, Claudia, geeft huiswerkbegeleiding aan kinderen uit een arme wijk en de Costa Ricaanse... meer

Commissie Samen Delen

Geplaatst op 15 mei, 2021

Omdat de meeste projecten momenteel stil liggen informeren wij u, in plaats van de gebruikelijke nieuwsbrief, graag via deze weg over de huidige stand van zaken. Open Maaltijd: We weten helaas nog niet wanneer de Open Maaltijd weer van start kan gaan. Noorderkerk: Een ieder die dit leest krijgt de hartelijke groeten vanuit de... meer

Kerkactie

Geplaatst op 10 mei, 2021

De kerkactie is alweer achter de rug. Heel anders dan normaal, maar niettemin waren er veel kopers. Er zijn veel baksels en planten verkocht en het verliep goed met het afhalen van de bestellingen. Fijn dat iedereen er in een aangegeven tijdslot was en zo geduldig op het kerkplein wachtte! Dat was gelijk een mooie gelegenheid om eens met elkaar... meer