Nieuws

Muziek ter bemoediging (verzoeknummers)

Geplaatst op 02 maart, 2021

Op 4 maart en ook de volgende donderdagen kunt u vanaf 19.00 uur naar een uitzending met muziek en zang luisteren. Op de website moet u hiervoor kiezen voor ‘Live meekijken’ onder Bruchem. Het is niet mogelijk om elke week een verzoeknummer in te dienen, maar voor de uitzending van 25 maart kunnen verzoeknummers worden ingediend! Dit kan... meer

Stichting Friedenstimme

Geplaatst op 23 februari, 2021

Beste gemeenteleden, Al jaren hebben wij als gemeenteleden de gewoonte om 1 x per jaar pakketjes van Stichting Friedenstimme te versturen naar evangelisten in Rusland en de voormalige Oostblok landen. Omdat wij als vrouwenvereniging Hanna vanwege corona niet bij elkaar komen en er geen kerkdiensten zijn met alle gemeenteleden is het er vorig... meer

Beroep op ds. Voets

Geplaatst op 23 februari, 2021

Afgelopen week hebben ds. J.P.J. Voets en zijn vrouw kennis gemaakt in onze gemeenten. Het was ondanks de beperkte mogelijkheden een goede ontmoeting waar we veel konden bespreken. We danken de gemeenteleden die meegewerkt hebben voor hun bijdrage. Ook de kinderen die mooie tekeningen met een boodschap gemaakt hebben hartelijk dank daarvoor. U en jij... meer

Vanuit de kerkenraden

Geplaatst op 16 februari, 2021

Omdat we in de huidige situatie alleen met enkele ambtsdragers en zangers in de kerk komen, is besloten de geplande bediening van het Heilig Avondmaal op 7 maart niet door te laten gaan. Inmiddels zijn er verschillende activiteiten van de gemeente langs digitale weg voortgezet. Bij het jeugdwerk wordt nagedacht hoe men met de huidige beperkingen... meer

Voornemen beroep

Geplaatst op 09 februari, 2021

Door gemeenteleden zijn vele namen ingediend van predikanten en proponenten die beroepen zouden kunnen worden in de vacature van ds. Van Zetten. De kerkenraden hebben deze namen overwogen en over een aantal extra informatie ingewonnen. Gezamenlijk is het besluit genomen om ds. J.P.J. Voets uit Ridderkerk te ‘horen’ en met hem in... meer

Lege zendingsbussen!

Geplaatst op 02 februari, 2021

Nu we als gemeente niet samen kunnen komen in de kerk, zijn de gaven voor het zendingswerk behoorlijk minder geworden. In 2019 kwam er via de zendingsbussen (bij de kerkdeuren) € 5605 binnen. In 2020 is dat teruggelopen naar € 3972. Mogen we u vragen om bij het overmaken van uw giften voor de reguliere collecte ook aan de zending te... meer

Waarheidsvriend - Corona gerelateerde artikelen

Geplaatst op 08 januari, 2021

Hieronder vindt u de link naar de corona gerelateerde artikelen uit de waarheidsvriend van januari 2021. Waarheidsvriend januari 2021 meer

Ds. L.L. v.d. Dool in de Waarheidsvriend

Geplaatst op 04 januari, 2021

Eind december verscheen het laatste nummer van De Waarheidsvriend in 2020. Daarin is onderstaand artikel opgenomen van/over ons oud gemeentelid Leon van den Dool. Hierin vertelt hij over de manier waarop zijn gezin de pastorie deelt met mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. In dit artikel wordt genoemd Hebreeën 13:2: ‘Vergeet de... meer

Oliebollenactie Samen Delen

Geplaatst op 28 december, 2020

Dit is het moment om de bestellingen op te gaan nemen voor de jaarlijkse oliebollenactie voor de werkvakantie in Bulgarije. Graag hadden we dit ook nu gedaan, maar helaas. Dit jaar zult u onze overheerlijke eigen gebakken oliebollen moeten missen op oudejaarsdag. We vinden het heel jammer om ook deze actie af te blazen, maar gezien de huidige... meer

Kerstnummer Waarheidsvriend

Geplaatst op 22 december, 2020

Van het nieuwe kerstnummer van De Waarheidsvriend zijn exemplaren beschikbaar in de kerk. Wanneer u a.s. zondag of met de kerstdagen in de kerk komt, kunt u het blad meenemen. Dit nummer bevat artikelen over verschillende bijbelse aspecten rond de geboorte van Christus. Verder is er aandacht voor poëzie en kunt u een kerstverhaal door Laurens... meer

Kerstfeest zondagsschool

Geplaatst op 15 december, 2020

We hopen in deze onzekere tijd toch het kerstfeest van de zondagschool te kunnen vieren met een online programma. Dit willen we uitzenden op 26 december vanuit de kerk van Bruchem om 10.00 uur. Ouders, broertjes, zusjes en overige belangstellenden nodigen we uit om deze kerstviering mee te kijken of luisteren via de website. Tevens is de liturgie... meer

Diaconiecollecte Eerste Kerstdag

Geplaatst op 15 december, 2020

Op vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag, wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor een gezondheidsprogramma in een van de armste gebieden in Ethiopië. De Evangelische Kerk van Ethiopië heeft in de arme regio Benishangul-Gumuz een kliniek. Hier wonen de Berta, een bevolkingsgroep die... meer

Rommelmarktschuur

Geplaatst op 08 december, 2020

Op zaterdagmorgen 12 december zal er in de rommelmarktschuur aan de Middelstraat 2 te Bruchem een speciale kersteditie-schuurverkoop worden gehouden. U kunt hier deze ochtend in het bijzonder terecht voor een grote hoeveelheid (zelfgemaakte) kerstartikelen. Te denken valt aan cadeaus, (groene) kerststukjes, vogeltaarten en een ruim assortiment aan... meer

Muzikale Kerstboodschap

Geplaatst op 08 december, 2020

Op donderdag 24 december om 19.00 uur verzorgt de Chr. Gem. Zangvereniging Sursum Corda een muzikale uitzending vanuit de Hervormde kerk van Bruchem. Medewerking wordt verleend door kinderkoor ‘Com nu met sangh’ o.l.v. Paula van den Brink en diverse muzikanten. Vanwege de coronamaatregelen mag koor Sursum Corda helaas niet live zingen. Vijf... meer

Muziek ter bemoediging in Adventstijd

Geplaatst op 02 december, 2020

In de decembermaand wordt er weer muziek ter bemoediging uitgezonden vanaf donderdag 3 december. In deze tijd besteden we vooral aandacht aan de adventsperiode. De uitzendingen worden alleen via internet uitgezonden en niet via de kerktelefoon. U kunt kijken en luisteren via de website van de hervormde gemeente van Bruchem op dezelfde manier als u... meer

Opgeven voor kerstmiddag

Geplaatst op 01 december, 2020

Voor de ouderen van de gemeente staat er op woensdag 16 december een kerstmiddag gepland. We hopen deze middag in beperkte vorm te kunnen houden. Dit jaar gebruiken we geen broodmaaltijd met elkaar en er zal ook niet worden gezongen. Het programma bevat zoals gebruikelijk een meditatie, kerstverhaal en gedicht. De kerstliederen spelen we af,... meer

Nestkastjes voor werkvakantie

Geplaatst op 27 november, 2020

Al eerder las u in de kerkbode dat de voorbereidingen voor de werkvakantie van Samen Delen van start zijn gegaan, ook al is het nog onzeker of er komend jaar echt een bezoek aan Bulgarije in zit. Onzeker voor de jongeren die graag zouden afreizen, maar net zo onzeker voor de kinderen in Bulgarije. In de laatste kerkbode werden de jongeren opgeroepen... meer

Kerstpostzegels

Geplaatst op 24 november, 2020

Graag wil ik jullie attent maken op de kerstpostzegels van Woord en Daad. Deze worden in Bruchem verkocht door Annemarie Bragt en in Nederhemert door Anja van Diggelen. Deze postzegels zijn van 2018, maar geldig. Door de postzegels via ons te kopen kan Woord en Daad doorgaan met hun hulp aan mensen die zoveel minder hebben dan wij. Natuurlijk is het... meer

Werkvakantie Bulgarije

Geplaatst op 19 november, 2020

Beste jongeren, dit jaar lopen de voorbereidingen anders dan we gewend zijn. We konden niet op werkvakantie en dat was voor velen een teleurstelling. Ook de jongeren in Bulgarije hebben ons erg gemist deze zomer. Voor hen is de nood alleen maar groter geworden in de afgelopen maanden; ze kunnen bijvoorbeeld nauwelijks naar school en zelfs voor eten... meer

Aanbevelingen predikant

Geplaatst op 19 november, 2020

Bij een vacature in de kerkenraad krijgt de gemeente gewoonlijk gelegenheid om namen aan te bevelen van lidmaten die men geschikt acht voor het betreffende ambt. Deze mogelijkheid krijgt u ook in de procedure om een predikant te beroepen. Met het vertrek van ds. A. van Zetten is er in onze combinatie van twee gemeenten nu een vacature voor... meer