Nieuws

Thuis als gezin Pasen vieren met materiaal van de HGJB

Geplaatst op 04 april, 2020

Op de site van de HGJB is nu ook materiaal beschikbaar om thuis als gezin Pasen te vieren. Klik hiervoor op www.hgjb.nl/speciaal-aanbod-coronavirus en ga naar ‘Pasen vieren in het gezin’. meer

Online jeugdwerk materiaal van de HGJB

Geplaatst op 28 maart, 2020

Zoals bekend, zijn vanwege het coronavirus alle jeugdwerkactiviteiten vervallen. Nu heeft de HGJB een nieuwsbrief gemaakt voor jongeren en gezinnen met daarin o.a. kerkboekjes voor de thuiskerkdienst, podcasts voor jongeren en materiaal voor gezinscatechese.  meer

Catechisaties, bijbelkring, etc. afgelast (16-03-2020)

Geplaatst op 19 maart, 2020

Vanaf deze week komen alle doordeweekse activiteiten in de gemeente te vervallen, tot nader bericht (behalve als een specifiek bericht iets anders meldt). Dit betreft dus o.a. alle jeugdwerk, catechisaties, kringen en verenigingen. Alleen met hoge uitzondering worden er in de gemeente bezoeken gebracht, altijd na telefonisch overleg. meer

Klokken van hoop en troost

Geplaatst op 18 maart, 2020

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement... meer

Alternatief collecteren

Geplaatst op 17 maart, 2020

Afgelopen zondag hebben we uw gaven voor de collecte niet kunnen inzamelen. Uw bijdrage wordt ook in deze tijd natuurlijk zeer op prijs gesteld. We willen u daar enkele suggesties voor doen. - U kunt zelf een busje of potje in gebruik nemen voor uw collectegeld. Zo spaart u het zelf op, zoals de apostel de gemeente in Korinthe ook opdraagt:... meer

Christelijke bibliotheek

Geplaatst op 16 maart, 2020

Het bestuur heeft besloten om de bibliotheek tot nader bericht dicht te houden in verband met het coronavirus. Uiteraard verlengen wij de uitleentermijn zodat u geen boete krijgt door deze maatregel. Mocht u toch erg graag uw/jouw boeken om willen wisselen dan kunt u contact opnemen met Harmien van Rijsbergen (06-57206457). meer

VakantieBijbelWeek

Geplaatst op 10 maart, 2020

Hebben we al weer zin in de 31e VakantieBijbelWeek? In de laatste week van de schoolvakantie hopen we de tenten op te bouwen en samen te spelen, knutselen, sporten en te luisteren naar Bijbelverhalen.Van 16 tot 23 augustus heten we u en jou weer welkom op de VBW. Zet je de datum op de kalender? meer

Bezoek aan Turda (Roemeniƫ)

Geplaatst op 10 maart, 2020

Onlangs hebben we namens de commissie ‘Samen Delen’ een bezoek gebracht aan Turda. De restauratie van de kerk is aan de buitenzijde nagenoeg afgerond en binnen wordt nog hard gewerkt. Het zal nog wel een tijd aanlopen voor alles voltooid is, omdat ook de toren als laatste nog gedaan moet worden. In de pastorietuin wordt momenteel... meer

Gemeenteavond

Geplaatst op 04 maart, 2020

Maandagavond 9 maart bent u van harte welkom in Eben-Haezer op onze gezamenlijke gemeenteavond rond het conceptbeleidsplan. We beginnen om 20.00 uur.  U krijgt een toelichting op het proces en een reactie op de binnengekomen aandachtspunten en vragen. Hierbij is gelegenheid om samen na te denken, te luisteren en te reageren. De... meer

"Jonge" Vrouwen Ochtend

Geplaatst op 25 februari, 2020

In de maand maart gaan wij verhuizen, dan is er geen JVO. Op donderdag 9, vrijdag 10 en/of donderdag 16 april ben je weer van harte welkom, tussen 10.00 en 12.00 uur, om samen te bidden, te zoeken naar wat God ons wil zeggen, dingetjes op een rijtje te zetten, je hart te luchten enz. Kun je op deze dagen niet en vind jij het fijn om eens... meer

Gemeenteavond 23 april

Geplaatst op 18 februari, 2020

Op 1 juli dit jaar treedt de nieuwe donorwet in werking. Als u dan uw keuze niet hebt ingevuld in het donorregister, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van uw organen na uw overlijden. Over het onderwerp ‘Orgaandonatie’ houden we een gemeenteavond op donderdag 23 april. De arts drs. A.B.F. (Alie) Hoek-van Kooten... meer

GZB-voorjaarscollecte, zondag 1 maart

Geplaatst op 18 februari, 2020

In achterstandswijken van grote steden in Nicaragua biedt de Iglesia Reformada zo’n 375 kinderen en tieners een kans om te ontsnappen uit de vaak uitzichtloze situatie van armoede, geweld en verslaving. Elke dag zijn ze welkom in de kerk. Ze krijgen bijles, ze zingen en sporten samen, maar wat misschien wel het belangrijkste is: ze krijgen... meer

Gastspreker catechisatie

Geplaatst op 11 februari, 2020

Op catechisatie zal maandag 17 februari een gastles worden verzorgd door de legerpredikant ds. P. van Duijvenboden. Hij zal vanuit zijn ervaringen in de krijgsmacht met de jongeren spreken over de vraag hoe je christen bent in een seculiere omgeving. Wat betekent je geloof als je werkt met mensen die voor het merendeel geen christen zijn? De... meer

Gebed voor jongeren (zondagsschool)

Geplaatst op 04 februari, 2020

Eind vorig jaar hebben we de zondagsschool (groepen 7 en 8) bezocht. We hebben toen met de jongeren gesproken over de mogelijkheid dat iemand uit de gemeente voor uw zoon of dochter bidt. We merkten aan de jongeren dat ze dat wel bijzonder vonden! Wilt u hier als ouder nog eens met uw kind over doorpraten? In deze tijd is het zó belangrijk... meer

Flessenactie voor Bulgarije

Geplaatst op 20 januari, 2020

Bij Pro Rege in Kerkwijk staat er nu buiten het gebouw een kliko, zodat u uw flessen ook kunt inleveren op momenten dat de deur op slot zit. De jongeren die op werkvakantie naar Bulgarije gaan, willen met het statiegeld van flessen geld inzamelen. U kunt uw flessen inleveren in Eben-Haëzer, buiten bij Pro Rege, op Kwartelkoning 13 in... meer

Week van Gebed

Geplaatst op 14 januari, 2020

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Volgende week is er in of nabij Zaltbommel iedere avond een gebedsbijeenkomst voor christenen in de Bommelerwaard. Informatie hierover vindt u bij het Algemeen kerknieuws achterin de kerkbode. meer

Wintermarkt

Geplaatst op 14 januari, 2020

Ziet u/jij weer uit naar een niet te missen activiteit in Bruchem? Op zaterdag 25 januari a.s. van 9.00 uur tot 14.00 uur is het zover. Dan bent u van harte welkom op de traditionele wintermarkt. Het plaatselijke kerkelijk centrum aan de Kosterijstraat is dan omgebouwd tot een ruimte vol met kraampjes. Achter de schermen is heel veel werk verzet... meer

Beleidsplan 2020-2024

Geplaatst op 09 januari, 2020

De kerkenraden hebben het beleidsplan voor de komende jaren in concept vastgesteld en willen dit nu graag ter inzage voorleggen aan de gemeenteleden. We nodigen u hartelijk uit om het nieuwe beleidsplan te lezen en u te verdiepen in wat de kerkenraden van belang vinden voor het geheel van beide gemeenten. Om uw en jouw mening over het beleidsplan te... meer

Bibliotheek in december

Geplaatst op 25 december, 2019

Dit jaar vervallen er twee woensdagen bibliotheek vanwege de feestdagen, omdat 1e kerstdag en nieuwjaarsdag op een woensdag vallen. Maandag 30 december zijn we daarom extra geopend. In de middag van 16.00 uur tot 17.00 uur en ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast mag u de boeken die u in december geleend heeft ... meer

Kerstcollecte diaconie

Geplaatst op 17 december, 2019

Op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, is de opbrengst van de diaconiecollecte in onze gemeenten bestemd voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. Dit is een project van het diaconale GZB-programma Project 10 27. In één van de landen in Centraal-Azië waar de GZB werkt, leven talloze jongeren en ouderen op... meer