Nieuws

Jeugdvereniging - Sing in

Geplaatst op 19 oktober, 2021

Op zondag 7 november hoopt de JV een sing in te organiseren waarbij iedereen van harte welkom is. De sing in zal plaatsvinden na de avonddienst in de kerk van Bruchem. Verdere informatie volgt binnenkort. We hopen u en jou te ontmoeten! Groetjes het JV bestuur meer

Gebruikte postzegels en kaarten zijn geld waard!

Geplaatst op 19 oktober, 2021

De GZB en Woord en Daad sparen (gebruikte) postzegels en ansichtkaarten. Ieder jaar levert dat in totaal zo’n € 25.000 euro op. De moeite waard dus! Al jaren hebben we daarvoor in Bruchem en in Kerkwijk een gele inzamelbox staan. In Bruchem staat die inzamelbox in Eben-Haëzer, in Kerkwijk staat deze in de kerk onder de toren. En... meer

Beleidszaken

Geplaatst op 19 oktober, 2021

Afgelopen zomer is er contact geweest met de het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken om toestemming te krijgen voor de volledige invulling van de 2e predikantsplaats voor onbepaalde tijd. Tijdens de gemeenteavond is hier een toelichting op gegeven. In 2017 mocht deze predikantsplaats voor 80% worden ingevuld, met een verhoging... meer

Verkoop bouwkavels

Geplaatst op 19 oktober, 2021

Zoals bekend zijn de gezamenlijke Colleges van Kerkrentmeesters bezig met het ontwikkelen van drie bouwkavels als compensatie voor het verdwijnen van de bestemming glastuinbouw van een ander perceel. De kavels liggen aan de Kerkwijkse kant van de Sarskampseweg, tussen de Molenstraat en de Hoogveldweg, en zijn ongeveer 1000 m2 groot. De procedure voor twee kavels... meer

Openstelling erediensten

Geplaatst op 14 oktober, 2021

De afgelopen weken zijn er max. 40 % meer mensen uitgenodigd per kerkdienst dan in de periode daarvoor. Na twee zondagen zouden we eventuele volgende stappen overwegen. Dit is besproken en er is het volgende besloten. We zijn voornemens om per zondag 24 oktober 2021 de toegang tot de kerkdiensten vrij te geven. Dus niet komende zondag, maar de... meer

Uitzending met beeld

Geplaatst op 14 oktober, 2021

Ten gevolge van de coronamaatregelen zijn we sinds vorig jaar de kerkdiensten mét camerabeeld gaan uitzenden. Nu binnenkort iedereen weer elke dienst naar de kerk mag komen, ligt er de vraag of de beelduitzending gehandhaafd blijft. De kerkenraden hebben besloten om de erediensten blijvend met beeld uit te zenden. Voor gemeenteleden die... meer

Gemeentedag 2021

Geplaatst op 06 oktober, 2021

We mogen terugkijken op een mooie en gezellige gemeentedag met allerlei activiteiten. We zijn dankbaar dat we het winterseizoen, op deze manier, met elkaar konden beginnen. Wat is het fijn om zo samen bezig te zijn! We willen u hartelijk danken voor de opkomst en de vrijwilligers die hebben geholpen om deze dag tot succes te maken. Mocht u nog iets... meer

Diaconiecollecte Israëlzondag

Geplaatst op 30 september, 2021

Geef hen te eten! Dat doen Leon en Nina met hun helpers in de gaarkeuken van Haifa. De sociale dienst verwijst allerlei Israeli’s, Joden en Arabieren, ongeacht hun godsdienstige overtuiging naar deze Messiasbelijdende Joden. Na een intakegesprek wordt bepaald hoeveel maaltijden en hoelang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of... meer

Jongensclub groep 5/6 Bruchem gaat niet door op 1 oktober

Geplaatst op 28 september, 2021

Helaas lukt het nog niet om leiding te vinden. Dat is erg jammer! Daarom kan de clubavond op 1 oktober niet doorgaan. We hopen 15 oktober wel te kunnen starten. Mocht u/jij bereid zijn om leiding te gaan geven aan de jongensclub, laat dat weten bij de kerkenraad. Ook helpende handen van jongeren zijn van harte welkom! Wil je er eerst iets over... meer

Muzikaal moment van Gea en Corrianne

Geplaatst op 21 september, 2021

Op donderdag 30 september 2021 om 20.00 uur organiseren wij een ‘Muzikaal moment’ in de Hervormde kerk van Bruchem. Wij genieten er altijd erg van om samen muziek te maken. Het lijkt ons mooi om God te loven met muziek en dit met u te delen. Hierbij is ook Woord & Daad betrokken. Er is een limiet om live te luisteren in de kerk. Als u... meer

Nieuws uit Centraal Azië

Geplaatst op 21 september, 2021

In september 2019 maakten we kennis met Peter en Riek. Zij werden in oktober van dat jaar uitgezonden door de GZB naar een land in Centraal Azië om daar ondersteuning te bieden bij het opzetten van een hospice. Intussen is het hospice geopend, maar moeten er nog wel een aantal zaken geregeld worden om ook echt patiënten op te kunnen... meer

Huisbijbelkringen

Geplaatst op 14 september, 2021

In onze gemeenten zijn er meerdere huisbijbelkringen actief. In een open en ontspannen sfeer wordt rondom de geopende Bijbel Gods Woord onderzocht. Vanuit de kringen horen we dat het goed en samenbindend is om rondom het Woord samen te komen. Graag willen we daarom het gesprek in de kringen voortzetten. Als u al deelneemt aan een kring, dan ontvangt u van uw... meer

Bakfietsen voor gemeentedag (kinderprogramma 4-7 jaar)

Geplaatst op 14 september, 2021

Het lijkt ons leuk om op de gemeentedag met de kinderen in de bakfiets er op uit te gaan. Heeft u een bakfiets die we mogen gebruiken? En/of wilt u/jij met ons mee? Dat zou fijn zijn! Stuur dan een mail naar marindavheijkop@gmail.com. meer

Hertaling belijdenisgeschriften verkrijgbaar

Geplaatst op 09 september, 2021

In de leerdiensten aan de hand van de Heidelbergse Catechismus lezen we de vragen en antwoorden voor uit de middelste kolom van de handout. Dit is een hertaling uit 2009 door een commissie van deskundigen onder leiding van prof. dr. K. Zwanepol. Deze commissie heeft een nauwkeurige, eigentijdse vertaling geleverd vanuit de oorspronkelijke teksten... meer

Noodhulpactie Haïti

Geplaatst op 09 september, 2021

Zondag 12 september is er een ingelaste diaconiecollecte voor de noodhulpactie van Woord en Daad in Haïti. Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn minstens 2207 doden, 12.268 gewonden en 320 vermisten. Meer dan 13.985 huizen zijn verwoest waardoor veel mensen noodgedwongen op straat leven, waar het... meer

VakantieBijbelWeek 2021

Geplaatst op 07 september, 2021

Bedankt! Wat was het heerlijk en fijn dat we elkaar weer hebben ontmoet in de tent en op het veld. We hebben genoten van een VBW met prachtig weer en veel enthousiaste kinderen, tieners en vrijwilligers. Door de verhalen en de liedjes hebben we geleerd dat God contact maakt met ons. Net als Petrus mogen ook wij er op vertrouwen dat God voor ons zorgt.... meer

Sursum Corda

Geplaatst op 04 september, 2021

Wij als bestuur en leden van Chr. Gemengde Zangvereniging  Sursum Corda uit Bruchem zijn dankbaar dat we weer mogen starten met zingen tot eer van God.  Wij vinden dit een goede reden om ons koor onder de aandacht te brengen.  Hiermee doen wij een beroep op u en hopen dat we veel dames en (vooral) HEREN welkom mogen heten. Zingt u... meer

Belijdeniscatechisatie

Geplaatst op 23 augustus, 2021

Op woensdag 8 september om 19.30 uur hoop ik in Eben-Haëzer te starten met (wie vult zijn/ haar naam in) ??? Met u en jou die al korter of langer geleden overwoog of nu overweegt belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Maar het kan zijn dat je met uiteenlopende vragen hierover rondloopt. Weet ik wel genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Als je... meer

VakantieBijbelWeek

Geplaatst op 03 augustus, 2021

Spelmiddagen tienersTijdens de kindermiddagen doen we met alle kinderen spellen op het veld. Dit jaar maken we het voor de deelnemers van 11 en 12 jaar (groep 7 en 8) wat spannender en uitdagender dan anders! In plaats van de gebruikelijke spelletjes gaan jullie op dinsdag en woensdag een speciaal spelparcours voor tieners doen. Durf jij het... meer

Bezoek medewerkers Dabar

Geplaatst op 03 augustus, 2021

In de ochtenddienst van 8 augustus zullen enkele Teamleden van het Dabar-team uit Aalst aanwezig zijn in de kerk in Bruchem. Zoals gebruikelijk zullen zij wat vertellen over het Dabar-werk op camping De Rietschoof. Via deze weg wensen we de Dabar-medewerkers en de commissie een gezegende periode toe! We bidden dat de Heere ook dit werk wil... meer