Vorig bericht   Volgend bericht

Kerstcollecte diaconie

Geplaatst op 17 december, 2019

Op woensdag 25 december, Eerste Kerstdag, is de opbrengst van de diaconiecollecte in onze gemeenten bestemd voor een hospice voor daklozen in Centraal-Azië. Dit is een project van het diaconale GZB-programma Project 10 27.

In één van de landen in Centraal-Azië waar de GZB werkt, leven talloze jongeren en ouderen op straat. Het ontbreekt hen aan bijna alles. Voor hen is er nauwelijks aandacht, ook niet in hun laatste levensfase. Een christelijke organisatie wil hier iets aan doen. Naast dagopvang krijgen zo’n 70 tot 100 daklozen per week een warme maaltijd, medische zorg en eventueel een kappersbeurt. Om ook iets te doen voor daklozen die vaak door alcoholverslaving ziek worden en op straat sterven, is er onlangs een hospice gebouwd. Hier is plaats voor zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen zij goede zorg voor een menswaardig levenseinde.

Gerlinde is verpleegkundige en, samen met Riek, als GZB-zendingswerker betrokken bij de hospice: “Ik geloof in Gods liefde zonder einde. Ik wil er zijn voor onze medemens tot aan het einde. Het is mijn verlangen dat Zijn liefde in mijn werk zichtbaar is. In een land waar niet met woorden mag worden geëvangeliseerd mag ik dat met daden doen.”

Deze zendingswerkers waren in september met hun verhaal op onze zendingsavond in Pro Rege. Geef gul voor dit werk tijdens de collecte.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht