Vorig bericht   Volgend bericht

Verpachting landbouwgrond

Geplaatst op 25 november, 2021

Het college van Diakenen van de Hervormde gemeente te Bruchem biedt bij inschrijving voor 7 jaar (1-1-2022 t/m 31-12-2028) in pacht  aan: een perceel bouwland/grasland,kadastraal bekend gemeente Kerkwijk, sectie O, nummer 77, groot 1.7520 ha . Het perceel is gelegen aan de Aalderwijksestraat in Kerkwijk. Het betreft geliberaliseerde pacht voor los land (artikel 7:397 BW).

Eigen gemeenteleden (belijdend lid/dooplid) krijgen in eerste instantie voorkeur mits op zakelijke gronden overeenstemming kan worden bereikt. In aanmerking komende gemeenteleden (of andere gegadigden) dienen een beroepsmatig grondgebonden bedrijfsvoering te hebben. De pachter is gehouden aan het pachtbeleid zoals vastgesteld door de verpachter.

Gegadigden kunnen inschrijven voor de vooraf vastgestelde prijs van € 1250,-- per jaar. Kosten voor de waterschapslasten zijn hierbij inbegrepen. Kosten voor de goedkeuring van het pachtcontract bij de Grondkamer zijn voor rekening van de pachter. Inschrijvingen kunnen tot en met D.V. 4 december a.s. ingeleverd worden bij B. van Cappellen, Kwartelkoning 9, 5314 DB, Bruchem. Daarna zal toetsing plaatsvinden of belangstellenden in aanmerking komen conform bovengenoemd beleid.

Gunning zal plaatsvinden op D.V. 11 december a.s  om 10:00 uur in Kerkelijk Centrum Eben-Haëzer, de Kosterijstraat 2,  5314 AX, Bruchem. Zo nodig zal een loting worden gehouden als blijkt dat er meerdere geaccepteerde gegadigden zijn. Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.

Meer informatie en de volledige versie van het pachtbeleid is te verkrijgen bij B. van Cappellen, 06-50967339.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht