Vorig bericht   Volgend bericht

Plan voor opvanglocatie

Geplaatst op 14 april, 2022

Grote aantallen mensen zijn voor de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne op de vlucht geslagen. Door de liefde van Christus zijn we bewogen met hun situatie. Afgelopen weken is er vanuit onze gemeenten met enkele kerkenraadsleden nagedacht hoe wij hulp kunnen bieden. Het kan best bezwaarlijk zijn om als particulier vluchtelingen op te vangen. Ervaringsdeskundigen zeggen dat je eigenlijk een breder verband van mensen nodig hebt om dit samen te doen. Vanuit onze kerkelijke gemeenten is daarom het volgende initiatief genomen. Als kerk hebben we verschillende percelen grond in bezit. Er is besloten van één zo’n perceel een stuk ter beschikking te stellen voor een opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen. De huidige pachter zijn we erkentelijk dat hij bereid is hieraan mee te werken. Op dit terrein zal een aantal wooneenheden (prefab) worden geplaatst. We bieden de gemeente Zaltbommel aan dat vrijwilligers uit onze gemeenten kunnen helpen om deze locatie zo spoedig mogelijk klaar te krijgen. Daarbij hopen we dat ook andere dorpsgenoten willen meewerken. Het college van B&W en andere officiële instanties hebben dit aanbod positief opgepakt. Wel zullen uiteraard nog de benodigde besluiten moeten worden genomen voordat het definitief doorgaat. Zij dragen de kosten van de woningen, inrichting, voorzieningen etc., waarbij alle partijen zich zullen inspannen de kosten laag te houden. Verschillende lokale deskundigen hebben al enthousiast gereageerd om snel een plan te ontwikkelen voor de locatie.

Zodra de Oekraïners hier hun intrek nemen, willen we hen helpen bij hun dagelijks leven in Nederland. Als daar behoefte aan is, zouden we samen met hen verschillende activiteiten kunnen organiseren. In het begin zal er veel hulp gewenst zijn. Voor een beperkt aantal taken zal het nodig zijn ook op lange termijn vol te houden. Momenteel wordt hiervoor de eerste basis van een comtié of werkgroep gevormd. In een volgende fase zal er ruimte zijn voor een breed scala aan talenten om zich in te zetten. De veronderstelling in dit hele project is, dat er in onze kerkelijke gemeenten velen bereidwillig zijn iets te doen voor gevluchte Oekraïners. We hopen dat u dit vertrouwen de komende maanden niet beschaamt. Zo willen we als Bommelerwaardse dorpen samen met de overheid onze medemensen in nood een warme ontvangst schenken. Het is ons gebed dat we ook hiermee het licht van Christus mogen verspreiden. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht