Vorig bericht   Volgend bericht

Koninklijke onderscheidingen

Geplaatst op 28 april, 2022

Cees van Bruchem

In Bruchem bleef het de achterliggende dagen niet droog, want er was sprake van een ‘lintjes-regen’. Dinsdag 26 april was een dag met verrassingen voor Cees van Bruchem (Molenstraat 17, 5314 BX). Er werd een aanleiding gezocht waardoor Cees in het gemeentehuis van Zaltbommel moest zijn. Laat hij daar nu allerlei bekenden tegenkomen. Dat deze bekenden er voor hem waren, werd al spoedig duidelijk. De burgemeester deelde mee dat het onze  koning heeft behaagd Cees te onderscheiden met de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau. We feliciteren Cees hartelijk met deze onderscheiding. In deze felicitatie betrekken we ook zijn vrouw Ada en hun dochters Hanna en Annemarie. Zij hebben de achterliggende jaren meegemaakt dat echtgenoot en vader Cees ’s avonds vaak van huis was. Niet vanwege een individuele hobby, maar om zich in te zetten voor het belang van de kerk en de samenleving. Het bijzondere is dat de kerk en de samenleving geen ‘lossen eenheden’ waren voor Cees. Vierentwintig jaar diende Cees als diaken in de hervormde gemeente van Bruchem. In dit ambt vol dienstbetoon heb je oog en hart voor de levenssituatie van mensen in de  christelijke gemeente, maar ook voor de noden in de samenleving. Gedreven door de liefde van Christus was Cees niet alleen diaken, maar ook drieëntwintig jaar bestuurslid van zorgcentrum ’t Slot. In dit bestuurswerk kon hij zijn diaconale drive ook vorm en inhoud geven richting de op leeftijd gekomen medemens.  In ’t Slot is aandacht voor de behoeften van de senioren, met daarbij een duidelijk op de Bijbel gebaseerde identiteit. Behalve diaken is Cees van 2008-2020 ouderling-kerkrentmeester geweest en heeft daarbij zorggedragen voor de stoffelijke belangen van de hervormde gemeente te Bruchem. Sinds enkele maanden is hij weer lid van het college van Kerkrentmeesters geworden. Behalve dat Cees zijn kennis en vaardigheden heeft ingezet voor de kerk en de dienst van de Heere, bewoog hij zich ook als bestuurder op politiek vlak. Na enige tijd wethouder te zijn geweest in de gemeente Zaltbommel werd hij lid van de Eerste Kamer namens de RPF (later Christen Unie). Cees mocht de gezondheid en talenten van zijn Schepper ontvangen om zorg te dragen voor het welzijn van Gods kerk en de maatschappij, waarover onze God en HEERE Koning is. We danken Cees voor de grote inzet waarmee hij deelnam (en deelneemt) aan de opbouw van de hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk/Delwijnen en Nederhemert. Denkend aan zijn ziekteperiode in de laatste maanden van vorig jaar, zal er verwondering bij Cees zijn dat hij deze bijzondere dag mag beleven, samen met zijn geliefden. Er is bij hen en ons dankbaarheid richting de Heere, dat Hij Cees bekwaamde om deze veelheid aan taken te mogen en kunnen verrichten. Ten diepste mocht Cees dit alles doen ‘pro Rege’: voor de Koning (der koningen). We wensen Cees en Ada, met Hanna en Annemarie vele goede jaren, onder Zijn zegen. Levend van Gods genade-zegen in Christus is ons de hoogst mogelijke onderscheiding ten deel gevallen.

Kees van Heijkop

Op dinsdag 26 april is dhr. C.M. van Heijkop (Lenshoek 23, 5317 KM Nederhemert) benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau. De voornaamste aanleiding voor deze Koninklijke Onderscheiding is zijn langdurige en betrokken hulp aan de activiteiten van Dorcas. Bovendien heeft hij zich van 2008 tot 2020 ingezet als diaken in onze gemeente en sinds augustus j.l. heeft hij opnieuw het ambt aanvaard. We feliciteren broeder Van Heijkop van harte met het lintje en danken God voor de talenten en krachten die hij mag inzetten voor de medemens.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht