Vorig bericht   Volgend bericht

Censura Morum

Geplaatst op 06 november, 2018

Betekenis Censura Morum 
Als onderdeel van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondaal vindt er censura morum plaats. Deze latijnse term betekent: onderzoek naar de zeden. Dit betreft de vraag of er in de levenswandel bezwaren zijn tegen deelname aan het Avondmaal. Oorspronkelijk moest dit plaatsvinden in de kerkenraad. In onze kerkenradenvergadering kort vóór de Avondmaalszondag houden we altijd een bezinnend gesprek over het Heilig Avondmaal. Vervolgens wordt aan iedere broeder gevraagd of er belemmeringen zijn om met elkaar aan de Tafel des Heeren te kunnen plaatsnemen.

Daarnaast is er voor gemeenteleden gelegenheid om bij de kerkenraad iets te melden over zichzelf of over een ander lidmaat wat de deelname aan het Avondmaal in de weg staat. Dit kan een ruzie of aanstootgevende zonde zijn, zoals genoemd in het formulier. Hierbij mag worden verwacht dat eerst een persoonlijke benadering onder vier ogen is gezocht. Indien dat de zaak niet oplost, kunt u het voorleggen aan de kerkenraad. Lees hierover Matthéüs 18: 15-18. Wanneer het door gebed en eerlijk gesprek dan komt tot berouw en verzoening, is de weg weer vlak naar een zegenrijke viering van het Heilig Avondmaal.

Aanmelden Censura Morum 
Voorheen kon u zich voor het censura morum op een vastgestelde tijd melden in de consistoriekamer. De kerkenraden hebben besloten deze aanpak enigszins te wijzigen. Nu vragen we u zich vooraf te melden, uiterlijk om 19.00 uur op maandag 12 november, bij uw scriba of predikant, telefonisch of per e-mail. Dan maken we een afspraak voor een gesprek op zo kort mogelijke termijn, waarbij altijd twee ambtsdragers aanwezig zullen zijn.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht