Vorig bericht   Volgend bericht

VakantieBijbelWeek 2017

Geplaatst op 05 september, 2017

DANK!
We kijken dankbaar terug op een mooie VBW. We mochten veel kinderen en tieners ontmoeten, samen zingen, spelen en luisteren naar het evangelie. We zijn God dankbaar dat dit werk weer kon plaats vinden en dat veel gemeenteleden en andere  betrokkenen een steentje bijdroegen in onmisbare hulp en gebed.

Want wist u dat we elke dag circa 175 kinderen hebben ontvangen? ..We met maar liefst 50 tieners op survival gingen ..Er in totaal 170 liter limonade gebruikt is, en er 700 pannenkoeken gebakken zijn door vrijwilligers? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar deze feiten laten zien op hoeveel verschillende manieren we afhankelijk we zijn van uw en jouw hulp. Alle eer aan God voor deze en vele andere zegeningen en we zien uit naar de 29e VakantieBijbelWeek. Iedereen hartelijk dank.

Financiële steun 
U kunt zich voorstellen dat het organiseren van een VBW die kosteloos is voor alle kinderen en tieners heel wat onkosten met zich meebrengt  Maar mede dankzij u kunnen we veel kinderen en tieners voor het eerst of opnieuw over de HEERE God  vertellen. Wilt u het werk van de VBW steunen? U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer RABO 0374 386 099. Hartelijk dank!

Praktische zaken 
Gevonden voorwerpen op het VBW terrein zijn af te halen bij Familie Den Otter, Kershof 5 in Bruchem. Tijdens de VBW droegen de medewerkers een groen shirt. Heb je deze nog niet ingeleverd? Deze dan graag ongewassen inleveren bij Bart en Renske van Cappellen, Kwartelkoning 9 in Bruchem.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht