Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert

Wij heten u van harte welkom op de website van de Hervormde Gemeenten van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. Wij komen elke zondag samen om 9.30 uur en 18.30 uur. 

Op deze website vindt u informatie over wie we zijn als kerk, wat we doen als gemeenten en wat we geloven.

Vervulling tweede predikantsplaats

In de afgelopen maanden hebben de kerkenraden nagedacht over de vervulling van de 2e predikantsplaats. Na  de beslissing om de 2e predikantsplaats voor 80% in te vullen bent u in juni in de gelegenheid gesteld om namen van predikanten in te dienen. Op basis hiervan is, onder biddend opzien naar de Heere en onder aanroeping van de Heilige Geest, besloten contact op te nemen met een predikant die volgens de kerkenraden goed aansluit bij de opgestelde profielschets en hem te gaan horen.

Tijdens de kerkenradenvergadering van 4 oktober hebben de kerkenraden zich voorgenomen een beroep uit te brengen op ds. A.J. Mensink, nu predikant van de hervormde gemeente te Krimpen aan de IJssel.

Meer...

Alle berichten

Laatste nieuws

Beroepingswerk

Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de gevolgde procedure en daarmee is het beroep op ds. Mensink volgens planning ingegaan. Dit betekent dat de beslissing op (uiterlijk) 4 november moet vallen. Leeft u mee in uw gebeden? Het adres van familie... meer

Pastoraat en kringwerk

Afgelopen zondag is kand. de Kruijf bevestigd in de bediening als pastoraal werker in wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente van Werkendam. Dit voor de duur van de vacature die daar ontstaan is door het vertrek van ds. L.W. den Boer. In goed... meer

Verkoping

Zaterdag 8 oktober j.l. hebben wij onze jaarlijkse verkoping weer mogen organiseren. We zijn dankbaar voor de opbrengst € 3763,00  en de goede sfeer waarin dit mocht gebeuren.  Contacten zijn weer aangehaald en geeft ons het... meer