Nieuws

Vakantiebijbelweek 2018

Geplaatst op 17 juli, 2018

Dagthema’s:Dit jaar staan we stil bij het thema ‘Zoek het uit’. Dat klinkt als een belangrijke opdracht! Samen gaan we opzoek naar wie Jezus is en wat we van Hem kunnen leren. Dag 1: Hoe Jezus de 10 melaatse mannen geneest.Dag 2: Hoe Jezus het verloren schaap redt.Dag 3: Hoe Jezus met zijn macht de storm op het meer... meer

Werkvakantie in Vratza

Geplaatst op 10 juli, 2018

Hallo allemaal, van 16 juli tot 27 juli hopen we op werkvakantie te zijn in Bulgarije om kinder- en kluswerk te doen in twee kindertehuizen in Vratza. Tijdens ons verblijf proberen we het thuisfront zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Onze dagelijkse bezigheden zijn te volgen door middel van een blog (met foto's), die te lezen is via... meer

Werkvakantie Bulgarije

Geplaatst op 26 juni, 2018

Beste gemeenteleden, we kijken terug op een zeer geslaagde pizza party van afgelopen 16 juni. De opbrengst bedraagt € 709! We willen iedereen bedanken voor hun komst en de ondersteuning aan het project. De werkvakantie komt steeds dichterbij. Deze is gepland van maandag 16 juli tot en met vrijdag 27 juli. Tijdens de ochtenddienst in Bruchem... meer

Belijdeniscatechisatie

Geplaatst op 26 juni, 2018

In het Evangelie biedt de Heere Zich aan als uw en jouw Redder en Koning. Hij roept je daarbij ook om gehoorzaam naar Zijn Woord te leven. Heb jij Hem jouw ja-woord al gegeven? De belijdeniscatechesatie bereidt je voor op zo’n openbare belijdenis. In het komende seizoen staat deze vorm van catechisatie onder leiding van ds. Van der... meer

Vakantiebijbelweek 2018

Geplaatst op 12 juni, 2018

Dagthema’s:Dit jaar staan we stil bij het thema ‘Zoek het uit’. Dat klinkt als een belangrijke opdracht! Samen gaan we opzoek naar wie Jezus is en wat we van Hem kunnen leren. Dag 1: Hoe Jezus de 10 melaatse mannen geneest.Dag 2: Hoe Jezus het verloren schaap redt.Dag 3: Hoe Jezus met zijn macht de storm op het meer stilt. Bent u/ben... meer

Avondmaalscollecte

Geplaatst op 05 juni, 2018

In het arme Malawi wonen veel jongeren die geen vader of moeder meer hebben. Vaak is aids de oorzaak dat ouders op jonge leeftijd overlijden. Om deze wezen te helpen is de kerk in Malawi op verschillende plaatsen opleidingen gestart zodat ze een beroep kunnen leren, zoals timmerman, kleermaker of loodgieter. In Ekwendeni, in het noorden van... meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Geplaatst op 29 mei, 2018

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan nieuwe regels waarmee de privacy van personen nog meer wordt beschermd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt er voor dat burgers... meer

Zendingscollecte Pinksteren 2018

Geplaatst op 09 mei, 2018

Op zondag 13 mei liggen er weer folders en collectezakjes in de kerkbanken. Op Eerste Pinksterdag hopen we namelijk te collecteren voor ‘Centro Shalom’ in Mexico. Dit centrum is een uitzondering op de vele afkickcentra die het land Mexico rijk is. In tegenstelling tot andere centra richt Centro Shalom zich niet alleen op het afkicken,... meer

Rommelmarkt

Geplaatst op 01 mei, 2018

Op 26 mei is de jaarlijkse rommelmarkt. Daarbij kunnen we u en jou hulp heel goed gebruiken. Opgeven om mee te helpen kan bij Marianne Baron tel: 0418-515103 Op vrijdagavond 11 mei is er van 18.30 uur tot 20.30 uur nog een extra gelegenheid om nog spullen te kopen. meer

Vakantiebijbelweek 2018, thema ‘Zoek het uit’

Geplaatst op 24 april, 2018

Soms sta je zomaar opeens voor een nieuwe uitdaging. De ketting van je fiets ligt er af, er wordt onverwachts een toets uitgedeeld, of je bal rolt in een brede sloot. Wat nu? Uitleg is niet altijd dichtbij. In het dagelijks leven moeten we het vaak maar ‘uitzoeken’. Soms met je handen, soms met het hoofd. Maar in alle gevallen moeten... meer

Zomerkring

Geplaatst op 17 april, 2018

De eerste avond van de zomerkring is op dinsdag 24 april in Pro Rege (Kerkwijk) o.l.v. ds. Van der Wind. Jong en oud is van harte welkom! Het is de bedoeling dat je/u vooraf het eerste hoofdstuk leest uit het boekje ‘Bloeien, snoeien en groeien.’ Dit gaat over de Heilige Geest, de Bron van de groei. We gaan een aantal vragen hierover... meer

Open avond JV

Geplaatst op 13 april, 2018

Beste gemeente. Op 22 april organiseert de JV een open avond. Dit betekent dat iedereen van harte welkom is, dus ook de niet-leden! We hopen mensen van alle leeftijden te verwelkomen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan en van elkaar kunnen leren. U bent na de kerkdienst welkom in Pro Rege voor een kopje koffie/thee. Het programma zelf... meer

Autisme in het gezin

Geplaatst op 11 april, 2018

We willen er in onze gemeenten graag ook zijn voor gemeenteleden die zelf of in hun gezin te maken hebben met autisme. Hoewel er grote verschillen kunnen zijn tussen de ene persoon met ASS en de andere, is er vaak veel herkenning zodra concrete situaties en knelpunten worden genoemd. Autisme kan invloed hebben op de deelname aan het gemeenteleven en... meer

Collecte Timon SGJ

Geplaatst op 11 april, 2018

Omdat het collectedoel van a.s. zondag wellicht niet voor iedereen bekend is, willen we dit kort toelichten. Enkele jaren geleden is de christelijke pleegzorgorganisatie SGJ onderdeel geworden van Timon. Timon is een organisatie die allerlei vormen van hulp biedt aan kinderen en jongeren die te kampen hebben met zorgen/problemen. Voor een deel... meer

Zomerkring

Geplaatst op 28 maart, 2018

Tijdens het winterwerk komen vele gemeenteleden op verenigingen en kringen bij elkaar om zich samen te verdiepen in de Bijbel. De andere helft van het jaar ligt dit grotendeels stil. Sommigen missen in deze periode het onderling gesprek over het geloof. Daarom nodigen we u en jullie dit jaar uit voor de zomerkring. Eens per drie weken komt deze kring... meer

Opslagruimte rommelmarkt

Geplaatst op 27 maart, 2018

Het college van kerkrentmeesters en de activiteitencommissie van Hervormd  Bruchem zijn op zoek naar opslagruimte t.b.v. de rommelmarktactiviteiten. Het betreft een ruimte ter grootte van 120 – 150 m2, waarin ingezamelde goederen t.b.v. de winter- en zomermarkten worden opgeslagen en gesorteerd. Heeft u of weet u een daarvoor... meer

Opbrengst projectavond

Geplaatst op 26 maart, 2018

De projectavond 'Open je ogen' van vrijdag 23 maart heeft samen met de sponsorloop en de rozenactie € 2250,- opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft  bijgedragen hartelijk bedankt! Ook dank aan de kinderen, tieners, jongeren en hun leiding die enthousiast spullen hebben verkocht, nagels hebben gelakt, auto's hebben gewassen en rozen... meer

Stille Week

Geplaatst op 20 maart, 2018

Evenals vorig jaar zijn er in de week vóór Pasen verschillende momenten waarop we het lijden en sterven van Christus overdenken. Behalve de kerkdiensten op Palmzondag en Goede Vrijdag zijn er voor beide gemeenten gezamenlijk Stille Weekbijeenkomsten op maandag- en woensdagavond. Het zijn samenkomsten met gebed, schriftlezing, veel... meer

Gemeentegids

Geplaatst op 13 maart, 2018

Er is een nieuwe editie van de gemeentegids gedrukt. De nieuwe gids is aanzienlijk beknopter dan de vorige en vooral bedoeld om nieuwe gemeenteleden te informeren. Alle gegevens uit de gemeentegids zijn ook te vinden op de website van de gemeenten; die wordt regelmatig geactualiseerd. Anders dan voorheen, zal de nieuwe gemeentegids niet huis aan... meer

High Tea t.b.v. Bulgarije

Geplaatst op 13 maart, 2018

Ook dit jaar organiseert ‘Werkvakantie Bulgarije’ weer een gezellige High hea met allerlei lekkernijen. Wilt u uzelf, moeder of een vriendin eens verwennen? Geef u dan snel op via samendelen.net/bulgarije Deze High tea met cakejes, taartjes, hartige hapjes en nog veel meer wordt op zaterdag 7 april gehouden in Eben Haëzer... meer