Nieuws

Woord en Daad

Geplaatst op 17 oktober, 2017

Beste gemeenteleden, Graag wil ik u attenderen op de postzegels voor Woord en Daad die ik verkoop. De prijs is altijd dezelfde als bij PostNL, maar omdat wij als comité Bommelerwaard iets oudere postzegels met korting kunnen kopen, is het verschil in bedrag voor Woord en Daad bestemd. Nu hebben we mooie zegels met de natuur erop. Ik... meer

Hulp voor de Noorderkerk in Amsterdam

Geplaatst op 17 oktober, 2017

Vanuit de Noorderkerk te Amsterdam kregen we als commissie Samen Delen de vraag of er uit onze gemeenten weer vrijwilligers zijn die willen helpen bij het flyeren voor en/of het meewerken tijdens de kerstreis. Heeft u/heb jij tijd en zin om de handen uit de mouwen te steken in Amsterdam? Alle hulp is welkom. Het gaat om de volgende... meer

Werkvakantie Bulgarije 2018

Geplaatst op 17 oktober, 2017

Er zijn al een aantal aanmeldingen binnengekomen voor deelname aan de werkvakantie. Hiermee gaan we een enthousiaste groep vormen voor komend jaar. We hebben er erg veel zin in! Er zijn nog plaatsen vrij, dus mocht je nog meewillen, laat het dan zo spoedig mogelijk weten. Kijk daarvoor even op de website bulgarije.samendelen.net of spreek Izak... meer

Verkoping

Geplaatst op 04 oktober, 2017

De jaarlijkse verkoping van het damescomité heeft € 3918,75 opgebracht. We zijn dankbaar voor dit prachtig resultaat en gaan dit bedrag verdelen onder de GZB, IZB en de kerk. De dag is in goede harmonie verlopen. We hebben mooie contacten gehad. Dank aan alle kopers en zij die ons  geholpen hebben dit mogelijk te... meer

Huis-Bijbelkringen

Geplaatst op 26 september, 2017

In onze gemeenten zijn meerdere Huis-Bijbelkringen actief. In een open en ontspannen sfeer wordt er rondom de geopende Bijbel Gods Woord onderzocht. Vanuit de kringen hoorden we dat het goed en samenbindend is om rondom het Woord samen te komen. Graag willen we daarom het gesprek in de kringen voortzetten. Als u al deelneemt aan een kring, dan... meer

Mogen we uw foto?

Geplaatst op 19 september, 2017

Onze predikanten willen u, als leden van onze gemeenten, graag snel leren kennen. Maar u begrijpt wel, daar gaat best veel tijd overheen… Als kerkenraad hebben we daarom een bijzonder verzoek aan u allen. Om de kennismaking met de nieuwe predikant(en) en kerkenraden te bevorderen, willen we u vragen om een foto van uzelf of uw gezin te sturen naar... meer

Werkvakantie Bulgarije 2017

Geplaatst op 19 september, 2017

Op vrijdag 8 september hebben de jongeren die afgelopen zomer naar Vratza geweest zijn hun ervaringen en belevenissen gedeeld met de gemeenteleden. Het was bijzonder mooi om te zien met hoeveel enthousiasme er gewerkt is met de kinderen in de tehuizen. Ook is er veel kluswerk verricht. We kunnen trots zijn op onze jongeren! Als u de avond gemist... meer

GZB-dagboekje 2018

Geplaatst op 19 september, 2017

Als zendingscommissie bestellen en verspreiden we voor heel wat gemeenteleden het gezinsdagboek van de GZB. Hebt u dit nooit eerder gelezen? Dan hebben we 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen! Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te... meer

Diaconiecollecte 17 september

Geplaatst op 12 september, 2017

De diaconiecollecte van zondag 17 september is bestemd voor "noodhulp i.v.m. rampen". (Zie verder onder gezamenlijke berichten). U kunt uw gift ook overmaken naar rekening NL16RABO0374362343 van de diaconie Bruchem onder vermelding van "noodhulp rampen". meer

VakantieBijbelWeek 2017

Geplaatst op 05 september, 2017

DANK! We kijken dankbaar terug op een mooie VBW. We mochten veel kinderen en tieners ontmoeten, samen zingen, spelen en luisteren naar het evangelie. We zijn God dankbaar dat dit werk weer kon plaats vinden en dat veel gemeenteleden en andere  betrokkenen een steentje bijdroegen in onmisbare hulp en gebed. Want wist u dat we elke dag circa... meer

Voor de dames van onze gemeenten

Geplaatst op 05 september, 2017

De verenigingsavonden van vrouwenvereniging Hanna beginnen weer. Voor onze leden weer een hartelijk welkom! Fijn als we elkaar weer in de kring kunnen en mogen ontmoeten! We willen ook een oproep doen aan de andere vrouwen, jonger of ouder, om met ons mee te doen.  Eén keer in de veertien dagen komen we op donderdagavond bij elkaar... meer

Bevestiging en intrede ds. A.N. van der Wind

Geplaatst op 30 augustus, 2017

In de ochtenddienst van zondag 10 september zal ds. A.N. van der Wind als predikant verbonden worden aan onze gemeenten. We zijn de Heere dankbaar dat Hij onze gemeenten op Zijn tijd en wijze weer voorziet van een herder en leraar.  We zijn daar verwonderd over en zien met verlangen uit naar deze zondag. De bevestigingsdienst begint om 9.30... meer

Kinderkoor “Com nu met sangh”

Geplaatst op 30 augustus, 2017

Het kinderkoor gaat weer beginnen op woensdag 6 september. We zouden het heel leuk vinden als jij ook komt! Vanaf 6 jaar ben je van harte welkom! We oefenen elke woensdag van 18.30 u tot 19.15 u in Eben-Haëzer te Bruchem. We zijn een enthousiast groepje kinderen onder begeleiding van Jolinda van Genderen en worden op de piano begeleid door... meer

Afscheid pastoraal werker de Kruijf

Geplaatst op 16 augustus, 2017

Aanstaande zondag nemen we afscheid van onze pastorale medewerker br. de Kruijf. We doen dit op de wijze waaraan hij zelf de voorkeur geeft: Het Woord centraal. In die zin zal het een gewone eredienst zijn, gezamenlijk in Kerkwijk, waarin hij zelf voorgaat. Aan het einde van de dienst zal ik br. de Kruijf toespreken namens onze gemeenten. Na... meer

Bevestiging- en intrededienst ds. v.d. Wind

Geplaatst op 16 juli, 2017

Zoals eerder is aangekondigd zal de bevestiging- en intrede van ds. van der Wind plaatsvinden op zondag 10 september aanstaande. De kerkenraden hebben besloten om de bevestigingsdienst te houden in de kerk van Bruchem. De intrededienst zal ’s-middags om 14.30 uur gehouden worden in de kerk van Kerkwijk. Voor beide diensten geldt dat zo... meer

Werkvakantie Bulgarije

Geplaatst op 05 juli, 2017

Op zondag 9 juli zal in de kerk van Kerkwijk tijdens de ochtenddienst stilgestaan worden bij de komende werkvakantie van de jongeren naar Bulgarije. Ds. Van Zetten zal in deze dienst voorgaan. Er zal voorbede gedaan worden voor de groep. Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffiedrinken in Pro Rege en kunt u de jongeren zelf nog een hart onder de... meer

VakantieBijbelWeek 2017

Geplaatst op 13 juni, 2017

Vrijwilligers:Zoals eerder te lezen was in de kerkbode hopen we dit jaar  in week 34 weer een VakantieBijbelWeek te organiseren, dat is van 20  t/m 27 augustus. Natuurlijk is er geen VBW zonder de hulp van vrijwilligers. Dus ben je jong of al wat ouder, al bekend met de VBW of is het nieuw voor je: je bent meer dan welkom. Omdat de... meer

Gemeentedag 2017

Geplaatst op 13 juni, 2017

Heeft u het al in uw agenda geschreven? Gemeentedag Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Nederhemert? Pak de agenda er nog maar eens bij. De datum is veranderd naar 16 september 2017!  Dit in verband met de komst van de nieuwe dominee  en het vieren van het Avondmaal. Heeft u er ook al zin in? En jij? Wij ook! De voorbereidingen zijn in... meer

Overkomst ds. van der Wind

Geplaatst op 23 mei, 2017

Op zondag 10 september zal de bevestiging en intrede zijn van onze nieuwe predikant. Een week eerder zal het predikantsgezin afscheid nemen van hervormde gemeente Rehoboth te Hollandscheveld. Deze datum biedt familie van der Wind de gelegenheid in de zomervakantie over te komen, zodat hun drie dochters per nieuwe schooljaar op hun nieuwe school... meer

Open huis Pastorie Bruchem

Geplaatst op 23 mei, 2017

Over ongeveer 6 weken hoopt de familie van Zetten hun intrek te nemen in de nieuwe pastorie te Bruchem. Daar zijn we heel blij mee. Voordat het zover is willen we alle gemeenteleden in de gelegenheid stellen om de pastorie van binnen te bekijken. Nog niet alles is klaar, maar alle ruimtes zijn te bezichtigen, nu ook de trappen geplaatst zijn. U bent... meer