Zingen in de eredienst

Beste gemeenteleden,

Naar aanleiding van de gemeenteavond over het beleidsplan op 9 maart 2020 heeft de kerkenraad van Bruchem zich bezonnen op het thema: Zingen in de eredienst.

Vanwege de coronapandemie en het vacant raken van de predikantsplaats heeft het bezinningsproces over genoemd thema binnen de kerkenraad vertraging opgelopen. In de achterliggende maanden heeft de kerkenraad van Bruchem de draad weer opgepakt en vond er bespreking van het thema plaats.

Om u als gemeente bij dit bezinningsproces te betrekken is er op 10 februari jl. een eerste gemeenteavond belegd.

Ds. J.A.W. Verhoeven heeft toen gesproken over het thema: Liturgie – toegespitst  op het zingen van psalmen en andere liederen. Deze avond was vooral bedoeld als toerusting en bezinning voor de gemeente op dit onderwerp. Als u de avond niet hebt kunnen meemaken is het nog mogelijk om terug te kijken via kerkdienstgemist.nl 

Zoals toegezegd tijdens de gemeenteavond treft u hierbij informatie aan die ook de kerkenraad heeft gebruikt bij de bezinning.

  1. Zingen naar de schriften – brochure uitgegeven door de Gereformeerde Bond in 2000
  2. Themabrochure ‘zingen in de eredienst’ (2013)
  3. De Waarheidsvriend van 22 april 2016. Deze uitgave geeft informatie bij het verschijnen van Weerklank.

Tijdens de volgende gemeenteavond willen we graag met elkaar verder spreken over het thema: ‘Zingen in de eredienst’.

Deze volgende gemeenteavond is gepland op donderdag 24 maart a.s. Dit is onder voorbehoud van verdere versoepeling van de coronamaatregelen.

We hopen dan jong en oud uit de gemeente van Bruchem weer te ontmoeten.