ANBI gegevens:

Statuten: 
Statuten Kerktelefoon

Beleidsplan en meerjarenbegroting:
Beleidsplan en meerjarenbegroting

Financiële jaarverslagen:
2019
2020

Begroting:
2020
2021