ANBI gegevens:

Statuten: 
Statuten Kerktelefoon

Beleidsplan en meerjarenbegroting:
Beleidsplan en meerjarenbegroting

Financiële jaarverslagen:
2016
2017
2018

Begroting:
2018
2019