Commissie Samen Delen

Deze commissie is opgericht om gemeenten in ons land en daarbuiten tot een hand en tot een voet te zijn, met andere woorden: gemeenten die het moeilijk hebben te helpen met woord en daad. In totaal zijn er 4 projecten gestart:

  • Diaconale ondersteuning van de gemeente Turda in Roemenië
  • Ondersteuning van de Noorderkerkgemeente in Amsterdam;
  • Maandelijkse open maaltijden voor 55 plussers in Eben Haëzer;
  • Werkvakanties naar Vratza in Bulgarije;

De inkomsten van de commissie bestaan voor het grootste gedeelte uit een deel van de opbrengst van de rommelmarkt.

Contactgegevens

Voorzitter:      
G.L. Verhoeks
0418-516246

Rekeningnummer:
NL17RABO0144630435

Website:  
Samen Delen