Gemeenteavond Bruchem

Datum: maandag 4 juli 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Eben Haëzer


 

Op maandag 4 juli zal de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden in Eben-Haëzer. We beginnen de vergadering om 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur. Na een luisteroefening bij Gods Woord zullen de diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester diakonale en kerkrentmeesterlijke zaken voor ons toelichten. Ook zal de bezinning over het zingen in de eredienst aan de orde komen. Ieder van harte welkom!