Gemeenteavond Bruchem

Datum: donderdag 10 februari 2022
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Kerk Bruchem


 

Naar aanleiding van de gemeenteavond over het beleidsplan op 9 maart 2020 heeft de kerkenraad; van Bruchem zich bezonnen op het thema: Zingen in de eredienst. Vanwege de coronapandemie en het vacant raken van de predikantsplaats heeft het bezinningsproces over genoemd thema binnen de kerkenraad vertraging opgelopen. In de achterliggende maanden heeft de kerkenraad van Bruchem de draad weer opgepakt en vond er bespreking van het thema plaats. Om u als gemeente bij dit bezinningsproces te betrekken heeft de kerkenraad besloten een gemeenteavond te beleggen op 10 februari 2022. Deze avond zal alleen doorgang vinden als de coronaregels daartoe ruimte bieden. Ds. J.A.W. Verhoeven te Krimpen a.d. IJssel  is bereid gevonden deze avond te spreken over het thema: Liturgie – toegespitst  op het zingen van psalmen en andere liederen. Deze avond heeft het karakter van toerusting en bezinning. Later volgt een avond om met elkaar in gesprek te gaan over de keuzes voor onze eigen gemeente. Informatie over tijd en plaats volgt. Jong en oud uit de gemeente van Bruchem zijn deze avond hartelijk welkom.