Bediening Heilig Avondmaal

Datum: zondag 11 juni 2023
Tijd: 09:30 uur
Locatie:


 

De tafelcollecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor medische zorg in afgelegen gebeiden in Albanië, via Project 10:27. Albanië is een land dat sociaal-economisch volop in ontwikkeling is. Zeker buiten de steden is veel laaggeschooldheid, werkloosheid en armoede. Medische zorg is voor velen onbereikbaar, dus mensen tobben meer en langer met hun ge-zondheid. De christelijke kliniek ABC uit Tirana heeft oog voor deze nood en bezoekt proactief dorpen waar mensen verstoken zijn van medische voorzie-ningen. Een toegewijd team van verpleegkundigen, fysiotherapeuten richten met vrijwilligers uit de lokale kerk ter plaatse een tijdelijk ‘gezondheidscen-trum’ in. Mensen kunnen hier terecht voor een gratis check-up, gezondheids-adviezen, oefeningen en/of eenvoudige medicatie. De vrijwilligers bieden een luisterend oor én gezamenlijk gebed aan. De lokale christenen proberen hierna contact te houden met mensen die daarvoor openstaan.