Vorig bericht   Volgend bericht

Zendingscollecte GZB voorjaar 2021

Geplaatst op 09 maart, 2021

Jaarlijkse hebben we diverse collectes voor de GZB, omdat we graag het zendingswerk over onze landsgrenzen heen willen steunen. Vorig jaar hebben we gemerkt dat de collectes voor de GZB duidelijk minder opbrachten. Dat willen we onder uw aandacht brengen. Bij deze kerkbode ontvangt u de collectefolder van de GZB. In deze folder leest u over het doel van de collecte, die gepland is op zondag 14 maart. Dit keer is de voorjaarscollecte voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geeft u ook om deze jongeren? Maak uw bijdrage over

op NL22 RABO 0364 3108 04,

t.n.v. Pastoralia Hervormde Gemeenten,

o.v.v. GZB-voorjaarscollecte 2021.

Als zendingscommissie hopen we u t.z.t. te informeren over de opbrengst die we kunnen overmaken aan de GZB. Alvast dank voor uw ruimhartige bijdrage! Let op: Vanwege het kleine aantal bezoekers zal er in de kerkdienst niet apart worden gecollecteerd.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht