Vorig bericht   Volgend bericht

Kerkrentmeesters

Geplaatst op 18 december, 2018

Tot voor kort kenden onze gemeenten Commissies van Bijstand voor de Colleges van Kerkrentmeesters. Door een wijziging van de kerkorde is zo’n aparte commissie niet meer nodig. In de onlangs vastgestelde Plaatselijke Regelingen zijn ze dan ook niet meer opgenomen en zijn tegelijk de aantallen kerkrentmeesters uitgebreid. Overigens verrichtten de leden van de Commissie van Bijstand dezelfde werkzaamheden als de kerkrentmeesters, dus wat dat betreft verandert er niets. Door de uitbreiding van de aantallen zijn enkele vacatures voor kerkrentmeesters ontstaan. De kerkenraden hebben besloten om de leden van de voormalige Commissie van Bijstand in die vacatures te benoemen. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht