Vorig bericht   Volgend bericht

Bevestiging en intrede ds. J.P.J. Voets

Geplaatst op 18 juni, 2021

Zoals eerder vermeld zal ds. J.P.J. Voets in de ochtenddienst van zondag 27 juni als predikant worden verbonden aan onze gemeenten. We zijn de Heere dankbaar dat Hij onze gemeenten op Zijn tijd en wijze weer voorziet van een herder en leraar. We zijn daar verwonderd over en zien met verlangen uit naar deze zondag. In verband met de nog bestaande coronamaatregelen zal er helaas maar een klein gedeelte van de gemeenten in de kerk aanwezig kunnen zijn. De bevestigingsdienst wordt gehouden in de kerk van Kerkwijk. Naast de kinderen van ds. en mevr. Voets zullen er gemeenteleden en kerkenraadsleden worden uitgenodigd die gewoonlijk de kerk van Kerkwijk bezoeken. Deze dienst begint om 9.30 uur en wordt geleid door een vriend van de familie Voets, ds. F. Maaijen uit Zwijndrecht en voor het deel van de bevestiging door ds. Van der Wind. De intrededienst van ds. Voets vindt plaats in de kerk van Bruchem. Aanvang van de dienst is 14.30 uur. Voor deze dienst worden gemeenteleden en kerkenraadsleden uitgenodigd die gewoonlijk de kerk van Bruchem bezoeken. Deze twee diensten gelden als gezamenlijke diensten van de beide gemeenten en zijn via de uitzending te volgen. Na elk van beide diensten is er gelegenheid dominee en mevrouw Voets buiten te groeten.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht