Vorig bericht   Volgend bericht

Aanstelling vertrouwenspersonen

Geplaatst op 18 juni, 2021

Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Gelukkig ervaren de meeste mensen dat ook zo. Maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de gemeente kan ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. Dit gedrag is soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit. 

De kerkenraad wil de mogelijkheid bieden om hierover te praten en eventuele vervolgstappen te ondernemen. Hiervoor kunt u terecht bij uw predikant, ouderling of bij een vertrouwenspersoon. Deze laatste kan een interne of een externe vertrouwenspersoon zijn.

Binnen onze gemeente zijn Hannie Weijer (06-14426709) en Connie van den Dool (06-37272272) door de kerkenraden als interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben hiervoor een training gevolgd en een verklaring voor geheimhouding ondertekend. Het is ook mogelijk iets te melden bij een externe vertrouwenspersoon van het SMPR, het landelijke meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.smpr.nl/030-3038590).

De taak van de vertrouwenspersoon is mensen de eerste opvang te verlenen als zij te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor en kan helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. Uiteraard is alle informatie vertrouwelijk en zal dit niet met derden gedeeld worden zonder jouw/uw toestemming. De informatie en contactgegevens krijgen een vaste plaats op onze website onder het kopje ‘Veilige kerk’ (www.hervormdbruchem.nl/veiligekerk).

 

Terug naar het nieuwsoverzicht