Stemmingsvergadering

Datum: zaterdag 10 april 2021
Tijd: 19:30 uur
Locatie: Kerk Kerkwijk


 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 25 maart het volgende dubbeltal opgesteld voor de vacature van diaken W.A. Struijk, in alfabetische volgorde:

  • A. Kriekaard, Delwijnsekade 9b, 5316 BH Delwijnen.
  • G.A. van Maaren, Uilkerweg 17, 5305 TD Zuilichem.

We nodigen de belijdende leden van onze gemeente uit voor de verkiezing op zaterdag 10 april. Evenals vorig jaar zal er geen stemming worden gehouden in een vergadering, maar een verkiezing per stembus. U kunt tussen 19.30 en 20.00 uur uw stem weer komen uitbrengen in de kerk. Let op de tijden: de kerk is hiervoor nu niet een uur, maar een halfuur geopend. We vragen uw gebed voor deze broeders en voor de vervulling van de vacature.