Startavond Alpha-cursus

Datum: dinsdag 11 april 2023
Tijd: 19:30 uur
Locatie:


 

De evangelisatiecommissie gaat weer starten met een nieuwe Alpha-cursus. Op dinsdagavond 11 april 2023 hopen we van start te gaan! Tijdens deze cursus gaan we het hebben over de basis van het christelijk geloof, maar zoeken we ook verdieping. Voor sommige mensen is veel onbekend, voor een ander kan deze cursus bijdragen aan het opfrissen of verder uitdiepen van het geloof. Iedereen is welkom! In een ongedwongen en open sfeer kunnen we ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wie is Jezus? Waarom stierf Hij aan het kruis? Wie is de Heilige Geest? Bidden, De bijbel lezen; hoe en waarom? 

Misschien kent u/jij iemand die rondloopt met levensvragen of vragen over de God van de Bijbel? We nodigen u/jou van harte uit iemand mee te nemen. Kom vooral samen, dan is de drempel niet zo hoog. Iedere avond begint met een gezamenlijke warme maaltijd, gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Door deze opzet is er veel ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. 

Deelname aan deze cursus is gratis en duurt circa tien dinsdagavonden en een zaterdag. Op dinsdagavond 11 april starten we met een kennismakingsavond om 19.30 uur (zonder maaltijd). Daarna zal iedere week op dinsdagavond de cursus worden gehouden t/m eind juni inclusief gezellige maaltijd vooraf om 18.30 uur. Locatie: Zorgboerderij THuisman, Middelstraat 2 Bruchem. Wil(t) u/jij meer weten? Kijk op de site www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Jolanda Huisman (06-15477798) of Jeroen Weijer (06-81238520) of mail naar info@evangelisatiecommissie.nl. Bereidheid om een maaltijd te koken voor een cursusavond wordt ook zeer op prijs gesteld. Opgave hiervoor kan bij Martine v.d. Werken (06-19767510). We vragen u als gemeente om voorbede voor dit werk van evangelisatie.