Contactmiddag

Datum: woensdag 17 januari 2018
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Eben Haëzer


 

Op woensdag 17 januari zijn de senioren van harte welkom op de contactmiddag, deze keer in Eben-Haëzer te Bruchem. We beginnen om half drie. Wie opgehaald wil worden, kan contact opnemen met dhr. A.P. Bragt (tel. 642350).

In de overdenking wil ik met u stil staan bij Psalm 123. Nadat we de pelgrim zijn gevolgd vanuit zijn benauwdheid (Psalm 120) naar het huis van de HEERE (Psalm 122), horen we hem nu bidden om genade. Vervolgens luisteren we naar een spreker uit onze eigen kring: mevr. A.M. van Diggelen-Schouten uit Delwijnen. Zij verzorgt een presentatie over boerderijen uit de jaren 1900 en 2000. De volgende contactmiddag hopen we te houden op 28 februari.

Voor meer informatie zie: Contactmiddag