Contactmiddag

Datum: woensdag 17 april 2019
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Pro Rege


 

De ouderen zijn van harte welkom op woensdag 17 april in Pro Rege in Kerkwijk om met elkaar stil te staan bij de heilsfeiten van kruis en opstanding. Er is een programma met samenzang, een meditatie, een muzikale bijdrage en een verhaal. U kunt een gedicht meenemen en voordragen. Na een gezamenlijke broodmaaltijd wordt de middag rond een uur of zes afgesloten. We beginnen om half drie en vooraf kunt koffie of thee krijgen. Wie opgehaald wil worden, kan contact opnemen met dhr. A.P. Bragt (tel 642350).

Voor meer informatie zie: Contactmiddag