Bijbelkring

Datum: dinsdag 22 januari 2019
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Eben Haëzer


 

Op dinsdag 22 januari gaat de bijbelkring verder met de behandeling van Romeinen 8. We verdiepen ons voor deze avond in de verzen 18-39. Bijzonder leerzame en mooie dingen zijn hier te lezen. U kunt het overige uit hoofdstuk 7 van het boekje voorbereiden, namelijk blz. 94-99 en blz. 101 bij vers 18-23 tot blz. 103. In feite alles wat betrekking heeft op Romeinen 8 vanaf vers 18. Hierbij horen op blz. 103-104 vraag 3 t/m 7 en vraag 11 t/m 16. Ik hoop u weer te ontmoeten om 20.00 uur.

Voor meer informatie zie: Bijbelkring