Vorig bericht   Volgend bericht

Voor de dames van onze gemeenten

Geplaatst op 05 september, 2017

De verenigingsavonden van vrouwenvereniging Hanna beginnen weer. Voor onze leden weer een hartelijk welkom! Fijn als we elkaar weer in de kring kunnen en mogen ontmoeten!

We willen ook een oproep doen aan de andere vrouwen, jonger of ouder, om met ons mee te doen. Eén keer in de veertien dagen komen we op donderdagavond bij elkaar om samen te zingen, bijbelstudie te doen  en te bidden.  Onze kennis mag erdoor groeien en het geloof en de liefde tot God én tot onze naaste worden verdiept. Daarbij is het ook goed om gezellig met/bij elkaar te zijn.  We vieren samen het Kerst- en Paasfeest, houden een creatieve morgen en nodigen een spreker/spreekster uit. We houden 1 x per jaar een kleine verkoopactie voor de vakantieweken die de vrouwenbond ieder jaar organiseert voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Onze vereniging is echt niet alleen voor oudere vrouwen, want ook jongere vrouwen horen er met hun zienswijze, vragen en meningen bij! Dus bij deze zijn jullie hartelijk uitgenodigd! Kom anders gewoon eens een avond vrijblijvend meemaken; weet je welkom!

Wat betreft de eerste avond: die beginnen we al jaren met een gezamenlijke maaltijd. Ieder jaar weer een verrassing  wat er te eten zal zijn. Ook dit jaar nodigen we jullie uit om je op te geven voor deze maaltijd die om 17.45 uur begint (inloop vanaf 17.30 uur). Opgave bij Aréke Baijense, telefoon 551758. Of bij de andere bestuursleden. Voor de avond die aansluitend om 19.45 uur begint en tot 21.45 uur duurt: we lezen een paar stukjes uit de inleiding op de bijbelstudie en vervolgen met bijbelstudie 1, allebei te vinden in de Hervormde Vrouw mei 2017 nummer 5.  We wensen elkaar goede en gezegende avonden toe.                            

Met een vriendelijke groet van het bestuur.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht