Vorig bericht   Volgend bericht

Afscheid pastoraal werker de Kruijf

Geplaatst op 16 augustus, 2017

Aanstaande zondag nemen we afscheid van onze pastorale medewerker br. de Kruijf. We doen dit op de wijze waaraan hij zelf de voorkeur geeft: Het Woord centraal. In die zin zal het een gewone eredienst zijn, gezamenlijk in Kerkwijk, waarin hij zelf voorgaat. Aan het einde van de dienst zal ik br. de Kruijf toespreken namens onze gemeenten. Na afloop van de dienst krijgt u gelegenheid om br. de Kruijf onder de toren de hand te drukken als dank en ter afscheid.

Graag wil ik namens onze kerkenraden ook vanaf deze plaats br. de Kruijf heel hartelijk danken voor wat hij voor onze gemeenten gedaan heeft. Het is niet de bedoeling om een mens verlegen of ijdel te maken, maar het mag gezegd zijn dat de wijze waarop onze broeder zich voor onze gemeenten heeft ingezet, breed gewaardeerd is! Persoonlijk denk ook ik met veel dankbaarheid terug aan de fijne wijze waarop we samen op mochten trekken.

Met eerst één en daarna twee predikantsvacatures waren er intensieve momenten bij. Bovendien was het ook persoonlijk een aangrijpende periode vanwege het ziekbed en overlijden van vader de Kruijf. En dan waren er ook nog de boerderij en de studie… De Heere Zelf wijze de weg voor de toekomst. We bidden om Gods zegen voor hem en zijn gezin. En we bidden dat hij tot rijke zegen mag zijn voor onze kerk.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht