ANBI gegevens:

Statuten: 
Statuten Kerktelefoon

Beleidsplan en meerjarenbegroting:
Beleidsplan en meerjarenbegroting

Financiële jaarverslagen:
2013
2014
2015
2016

Begroting:
2017
2018